Christiansborg, fredag den 14. november 2014

PRESSEMEDDELELSE

  

DF om fuld folkepension til flygtninge: Regeringen diskriminerer danskerne

 

Regeringen, Enhedslisten og SF indfører nu med indgåelsen af finansloven fuld folkepension til flygtninge. Det var ellers Dansk Folkeparti, der under den borgerlige regering, fik gjort op med den positive særbehandling af flygtninge på pensionsområdet.

 

Konkret kan flygtninge atter tælle deres bopælstid i oprindelseslandet med som optjening til dansk folkepension. Aftalen gælder kun for flygtninge og altså ikke for indvandrere eller udlandsdanskere, der måtte vende hjem til Danmark igen. 

 

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil rulle forslaget tilbage, såfremt flertallet skifter efter et folketingsvalg.

 

- Hvis en dansker opholder sig i udlandet i nogle år, så mister danskeren retten til fuld folkepension. De regler gælder i dag også for flygtninge. Men når regeringen nu ændrer reglerne, så indfører de reelt en positiv særbehandling af flygtninge og omvendt en negativ særbehandling af danskere. Danskerne skal altså igen diskrimineres i deres eget land, og det mener jeg er meget ubehageligt, og derfor vil Dansk Folkeparti arbejde for at rulle regeringens beslutning tilbage, såfremt muligheden opstår, siger Martin Henriksen.

 

Martin Henriksen tilføjer, at han desuden frygter, at denne unødvendige lempelse i udlændingepolitikken vil gøre det endnu mere attraktivt for asylansøgere at søge mod Danmark.

 

- Vi ved, at der foregår såkaldt asylshopping, at asylansøgere søger de steder hen, hvor de har de bedste forhold. Når det rygtes, at reglerne for pension er blevet lavet om, ja så er vi som land blevet en endnu større asylmagnet, end vi var før. Og så mener jeg faktisk, at det er uforståeligt, at udefrakommende skal være bedre stillet. Denne del af finanslovsaftalen sender det uheldige signal, at vore egne kommer i anden række. Der havde Dansk Folkeparti hellere brugt de godt 40 millioner kroner på eksempelvis en bedre ældrepleje, siger Martin Henriksen.

 

 Tilbage
 Print