Folkevalgte

 
741.592 danskere satte kryds ved liste O og gav derved Dansk Folkeparti 21,1% af stemmerne ved folketingsvalget
den 18. juni 2015.
 
Det gav 37 mandater til Dansk Folkeparti.
 
De valgte er Kristian Thulesen Dahl, Pia Kjærsgaard, Peter Skaarup, Søren Espersen, Martin Henriksen, Karin Nødgaard, René Christensen, Mette Hjermind Dencker, Hans Kristian Skibby, Tilde Bork, Kim Christiansen, Claus Kvist Hansen, Jens Henrik Thulesen Dahl, Alex Ahrendtsen, Pernille Bendixen, Dorthe Ullemose, Mikkel Dencker, Kenneth Kristensen Berth, Bent Bøgsted, Morten Marinus, Lise Bech, Ib Poulsen, Marlene Harpsøe, Pia Adelsteen, Jan Erik Messmann, Liselott Blixt, Merete Dea Larsen, Henrik Brodersen, Jeppe Jakobsen, Peter Kofod Poulsen, Karina Adsbøl, Jan Rytkjær Callesen, Marie Krarup, Susanne Eilersen, Dennis Flydtkjær, Christian Langballe og Karina Due.

Du kan se hvem, der besidder de forskellige ordførerposter i Dansk Folkeparti ved at trykke her.