fbpx

17 dage tilbage. Kære regering: NU skal det være!

I Dansk Folkeparti har vi to meget vigtige punkter, som vi skal have løst her i efteråret i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger.

For det første skal vi have gennemført det meget omtalte ”paradigmeskift” på udlændingeområdet, så midlertidighed reelt kommer til at betyde midlertidighed.
I dag er det sådan, at ni ud af 10 flygtninge og migranter, som kommer til Danmark, ender med at blive her permanent. Det skal laves om. Flertallet skal hjem igen og være med til at genopbygge deres land, så snart det er muligt.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har flere gange sagt, at det er noget, som vi skal have løst.
Han sagde det i december sidste år.
Han sagde det i foråret.
Han sagde det i forbindelse med folketingets åbning i oktober, hvor regeringen og Dansk Folkeparti oven i købet i fællesskab vedtog en tekst, som blandt andet indeholdt denne formulering:

”Samtidig skal praksis ændres, så midlertidigt ophold også reelt bliver midlertidigt. Det er sund fornuft. Folketinget ser frem til, at der i efteråret laves aftaler, der sikrer dette.”

Det kan ikke siges mere klart. Det er nu, vi skal have det løst! Her i efteråret – og efteråret slutter den 30. november!

For det andet skal vi have fundet en løsning på det såkaldte ”samspilsproblem”, som betyder, at alt for mange folkepensionister bliver straffet økonomisk for selv at have sparet op til deres pension. Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt.

Mange tusinde pensionister med arbejdsmarkedspensioner bliver på forskellig vis modregnet i pensionstillæg og ældrecheck. Derfor er der brug for at lempe modregningsreglerne på en række områder, så det bedre kan betale sig at spare op til sin pension, og man måske også vælger at blive lidt længere på arbejdsmarkedet, hvis man har lyst og kræfter til det.

Med skatte- og pensionsaftalen fra februar i år løste vi samspilsproblemet for fremtidens pensionister. Nu er tiden inde til, at vi også tager initiativer for dem, der allerede er på pension.

Også dét har statsministeren sagt, at vi skal finde en løsning på i dette efterår. Blandt andet i et stort interview med Ældre Sagens medlemsblad tilbage i maj.

Men nu skal det altså også til at være! Efteråret går på hæld.

Dansk Folkeparti er mere end klar til at indgå de nødvendige aftaler meget hurtigt. NU må regeringen tage ja-hatten på og lade ord blive til handling!

Vi er klar! Er regeringen?

 

Rul til toppen