8,5 milliarder kroner til sundhedsvæsenet – mere tryghed og nærhed. En rigtig god sundhedsaftale er på plads!

Dansk Folkeparti har sammen med regeringen netop indgået en aftale om en sundhedsreform.
En aftale der samlet set vil styrke sundhedsvæsenet markant i hele Danmark.

Vi ved jo godt, at der snart er valg. Og for nogle partier er automatreaktionen slået til. Så de rakker bare resultatet ned.
Men mon ikke danskerne efterhånden er ved at være lidt trætte af, at politikerne skændes og anklager hinanden for alverdens ulyksaligheder? Mon ikke danskerne i sidste ende bare har behov for, at tingene fungerer og at folketingspolitikerne påtager sig ansvaret for, at man får en ordentlig behandling, når man er i kontakt med sundhedsvæsenet? Det er jeg overbevist om!

Derfor kan jeg godt skrive under på, at vi har lavet en rigtig god aftale på sundhedsområdet, der vil reformere det danske sundhedsvæsen til stor gavn for danskerne. Reformen skaber mere nærhed for danskerne. Flere af sundhedstilbuddene skal gives lokalt, hvor folk bor.

Derfor er det ærgerligt, at ikke flere partier gik med i aftalen, så vi kunne få en bred aftale men i stedet valgte at gøre sundhedsområdet til en del af en valgkamp. Men det skal ikke ødelægge det gode humør.

Med aftalen afsætter vi samlet set 8,5 milliarder kroner ekstra til sundhedsområdet. Penge, som vel at mærke kommer udover de penge, som vi de kommende år afsætter på finansloven. Vi finder blandt andet nogle af pengene på grund af de faldende udgifter, som vi har haft på udlændingeområdet.

Vores stramme udlændingepolitik har gjort, at færre er kommet hertil. Det giver færre udgifter til udlændinge og frigiver penge, som vi nu blandt andet bruger til sundhedsvæsenet. Færre udlændinge betyder mere velfærd. Det er en god udvikling.
Derudover finder vi også penge, som før er blevet brugt til administration i regionerne, blandt andet til regionsrådspolitikerne. De kanaliseres direkte over i sundhedsvæsenet.

Vi sikrer på mange måder mere nærhed med denne sundhedsaftale.

Det nytter eksempelvis ikke noget, at man skal vente længe på hjælp, hvis man bor i bestemte områder i landet. Hvis man har akut brug for hjælp, så skal man have hjælp! Det sikrer vi med denne aftale, da vi etablerer 20 nye akutberedskaber fordelt i hele landet, der skal få responstiderne ned, så danskerne hurtigere kan få hjælp. Men intet sundhedsvæsen fungerer uden personale.

Og vi ved, at der har været problemer med rekruttering af både læger og sygeplejersker. Med sundhedsreformen uddanner vi 2000 flere sygeplejersker. Vi sikrer også 118 flere læger om året, der samlet set skal sikre flere hænder. Mere personale skaber en mindre stresset hverdag for de dygtige folk vi har. Vi skaber derfor mulighed for større respekt for personalets faglighed.

Vi har igennem årene set mange eksempler på forskellig behandling afhængigt af, hvor man befinder sig i landet.
I den ene region har førstegangsfødende eksempelvis haft mulighed for at blive på sygehuset i flere dage, hvor man i andre dele af landet er blevet smidt hjem kort efter fødslen. Vi vil med sundhedsreformen skabe flere patientrettigheder, som sikrer en mere ens behandling, uanset hvor man befinder sig i landet. Det skaber større tryghed for danskerne. Samtidig bliver der en bedre kontakt mellem kommuner, sygehuse og de praktiserende læger til gavn for danskerne.

Jeg kunne nævne langt flere gode ting ved den sundhedsreform, vi netop har fået på plads. Men jeg vil i virkeligheden opfordre til, at man læser aftalen igennem og danner sit eget indtryk.

Den kan findes her.

https://www.regeringen.dk/nyheder/aftale-om-sundhedsreform/

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl

Følg Kristian på Facebook – Tryk her

 

Fik du også læst:

DF til resten af Folketinget: Hjælp med at stoppe Hizb Ut-Tahrir
https://ditoverblik.dk/df-til-resten-af-folketinget-hjaelp-os-med-at-stoppe-hizb-ut-tahrir/

Anders Vistisen i ny bog: EU dækkes ensidigt og EU-begejstret
https://ditoverblik.dk/vistisen-kritiserer-journalister-og-eksperter-i-ny-bog-for-ensidig-eu-daekning/

DF vil have dansk forbehold i menneskerettighedskonvention
https://ditoverblik.dk/df-vil-have-forbehold-i-menneskerettighedskonvention/

Scroll to top