Åbent brev til svenskerne: Lad demokratiet tale – lad alle svenskere blive hørt!

(Denne tekst er også indrykket som annonce i en række svenske aviser, som udkommer lørdag den 8. september.)

Sverige og Danmark.

Vi har haft mange oplevelser sammen!

Vi har bekriget hinanden – men vi har også haft et stærkt sammenhold.

På trods af godmodige drillerier og på trods af den evige diskussion om, hvem der var bedst til fodbold, var en ting sikkert – vi ville altid være hinandens broderfolk.

Det var ikke kun broen over Øresund, der skulle binde os sammen.

Vi forstod (næsten) hinandens sprog, vi kunne spejle os i hinanden.

Vi havde stærke velfærdssamfund. Vores demokrati fungerede.

Selvom vi i Danmark stadig har store problemer med indvandringen, har vi gennemført mange stramninger og har en fri debat om udfordringerne. Det ser vi ikke i Sverige.

Men som årene er gået, har vi oplevet en bekymrende udvikling hos jer i Sverige.

For er Sverige stadig et stærkt velfærdssamfund, når økonomien belastes så voldsomt af den massive indvandring – at konsekvensen er dårligere behandling til almindelige svenskere?

Kender vi overhovedet hinanden mere – kan vi stadig spejle os i hinanden – når Sverige nu i stigende grad er lig med kvindeundertrykkelse, sharialove, bilafbrændinger, voldtægter og utryghed i gaderne?

Er der en fri og demokratisk debat i Sverige, når man gør alt for at tie problemerne med indvandringen ihjel?

Kan man overhovedet sige, hvad man vil i Sverige nu om dage?

Fungerer demokratiet stadig i Sverige, når vi oplever, at Sverigedemokraterne, som har voksende politisk opbakning blandt svenskerne, holdes uden for politisk indflydelse?

For Nordens skyld er det mit håb, at de svenske politikere finder tilbage til at lade alle svenskere blive hørt og taget alvorligt.

At man – helt efter mange svenskeres ønske – vil begynde at føre en strammere udlændingepolitik, der i fremtiden kan sikre Sverige mod de problemer, der følger med ikke-vestlig indvandring.

Jeg håber selvfølgelig, at mange vil bruge deres stemme på søndag til at støtte Sverigedemokraterne – men jeg håber først og fremmest, at alle svenskere vil føle, at deres stemme tæller.

Det er afgørende for demokratiets fremtid.

Jeg ønsker alle en god valgdag.

Med venlig hilsen fra Danmark

 

Scroll to top