fbpx

Ældreplejen bliver et stort tema på DF’s sommergruppemøde

I dag begynder vi i Dansk Folkeparti vores årlige sommergruppemøde. 3 dage i Sønderjylland sammen med gode kolleger og ansatte, hvor vi drøfter, hvordan vi bedst kommer fremad med vores politik. Men også hyggeligt samvær hvor vi har en stund til at høre lidt om hinandens mere private sider. Det er altid nogle gode dage at se frem til. Alvor og hygge godt kombineret.

 

Et af temaerne på årets sommergruppemøde bliver ældreplejen. Vi er alle påvirkede af dokumentaren ”Plejehjemmene bag facaden”, som TV2 langt om længe kunne vise i torsdags. Hjerteskærende og fuldstændig uacceptable – ja, umenneskelige – forhold, som de to plejehjemsbeboere Else Marie Larsen og Niels Nielsen gennem længere tid er blevet udsat for på hhv. Kongsgården i Aarhus og Huset Nyvang i Randers. Godt at dokumentaren endelig blev vist – men forfærdeligt at se den.

 

Selvfølgelig er der mange steder, hvor plejen er god. Der er mange dygtige og dedikerede ansatte i vores ældrepleje, som vi kan være stolte af. Det skal vi huske at nævne, når vi sætter spot på de problemer, som dokumentaren viste.

 

Men ligesom de ældre helt åbenlyst har brug for, at der bliver slået ned på de brodne kar, der er i ældreplejen, har de ansatte det også. Hvis vi skal holde på de dygtige medarbejdere og tiltrække nye, skal ældreplejen være et godt sted at være. Og det er det kun, hvis der er værdighed og ordentlighed for de ældre, det hele drejer sig om.

 

Vi må have en berettiget forventning om professionalisme og empati, simpel medmenneskelighed hos alle, der arbejder i ældreplejen. Ellers skal man ikke være dér. Dokumentaren afslørede i hvert tilfælde tydeligt en – mindre – gruppe ansatte i ældreplejen, som aldrig burde have haft det job og som må ud af vagten hurtigst muligt. I Aarhus Kommune er DF’s dygtige rådmand Jette Skive i fuld gang med den nødvendige oprydning. At Jette Skive ikke tidligere har fået den opbakning til øgede ressourcer til ældreområdet fra et flertal i byrådet, som hun har ønsket, udstiller kun den socialdemokratiske borgmester, når han her i sommer har undsagt sin rådmand. Men jeg har tillid til, at Jette Skive gør, hvad der er nødvendigt, for at få luget ud i de brodne kar i ældreplejen i Aarhus.

 

Dansk Folkeparti her i mange år kæmpet en indædt kamp for at forbedre forholdene for vores ældre. På finanslov efter finanslov. DF har ikke forladt forhandlingsbordet, med mindre vi havde sikret, at der kom forbedringer på ældreområdet: Værdighedsmilliard, national demenshandlingsplan, klippekort til selvvalgt hjælp, millioner til nye køkkener osv.

 

Men det er ikke nok. Udfordringen er langt fra løst. Og alt for ofte er de penge, som vi på Christiansborg har afsat til ældreområdet, bare endt med at fylde andre huller i kommunekassen.

 

Og siden den socialdemokratiske regering kom til magten, har der i dén grad manglet fokus på området. Som direktøren for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup, sagde efter det nye flertal havde lavet sin første finanslov – at ældreområdet er blevet ”stedmoderligt behandlet”. Ja – når DF ikke har afgørende indflydelse, er der mindre opmærksomhed omkring vores ældre medborgeres vilkår.

 

Men vi giver ikke op. Vi vil presse på for bedre vilkår i ældreplejen. Det handler om økonomi. Det handler om ledelse. Det handler om kulturen på arbejdspladserne i plejesektoren. Empati og medmenneskelighed koster ikke noget!

 

Der kommer flere og flere plejekrævende ældre de kommende år. Derfor skal pengene følge med. Rammerne for en ordentlig ældrepleje skal være på plads.

 

Helt konkret ønsker vi et styrket uvildigt tilsyn med ældreplejen. Flere uanmeldte besøg. Og det skal være Styrelsen for Patientsikkerhed, der skal stå for det, så kommunerne ikke bare kan føre tilsyn med sig selv. Retten til omsorg skal skrives ind i lovgivningen. Omsorg og værdighed bør være en selvfølge. Det er det så ikke, kan vi desværre konstatere. Derfor skal retten hertil fremgå sort på hvidt i Serviceloven. Så bliver det også lettere at gribe ind over for dem, der ikke leverer den fornødne omsorg.

 

Ingen nattevagt skal stå alene med ansvaret for et stort antal beboere. Der skal være ensartede standarder i hele landet. Der skal indføres en decideret underretningspligt, som vi kender det fra andre områder, så man er forpligtiget til at underrette de rette myndigheder, hvis man oplever omsorgssvigt i ældreplejen. De ældre og deres pårørende skal have langt bedre klagemuligheder. De ældre skal have flere rettigheder og større selvbestemmelse over deres hverdag. Klippekortet til valgfri hjælp skal gøres til et lovkrav, så kommunerne ikke bare kan sløjfe det. Og så skal vi give uddannelsen af personale til plejesektoren et løft. Højere kvalitet. Bedre uddannelse i den vanskelige opgave med at udøve pleje og omsorg for demente ældre.

 

Ovennævnte vil være gode og vigtige skridt henimod den ældrepleje, som vi ønsker. Som de plejekrævende ældre kan være tjent med. Som de har krav på.

 

Jeg glæder mig til de kommende dages drøftelser på vores sommergruppemøde. Drøftelser der blandt andet kommer til at sikre initiativer, der kan komme vores ældre til gavn.

 

Med venlig hilsen

 

Kristian Thulesen Dahl

 

Fik du læst:

 

DF-formand advarer: Snigende islamisering truer vores samfund
https://ditoverblik.dk/df-formand-advarer-snigende-islamisering-truer-vores-samfund/

 

TV2-dokumentar ryster ældreordfører: ”De ser jo slet ikke mennesket”
https://ditoverblik.dk/tv2-dokumentar-ryster-aeldreordfoerer-de-ser-jo-slet-ikke-mennesket/

 

DF: Tidlig pension til nedslidte skal betales med udlændingestramninger
https://ditoverblik.dk/df-penge-til-tidlig-pension-skal-findes-via-udlaendingestramninger/

 

Får du nyhedsbrevet fra ditOverblik? Tilmeld dig her:
https://sensetest.us18.list-manage.com/subscribe/post?u=ab3bf89b39687876b440fb7fa&id=a77b433213

Rul til toppen