fbpx

Aftale om omlægning af bilafgifter haster!

Bilsalget er gået i stå. Det skyldes, at regeringen har foreslået en markant nedsættelse af bilafgifterne. For hvorfor købe bil nu, hvis prisen sænkes i løbet af få uger? Dette er naturligvis en helt igennem uholdbar situation, og derfor haster det med at få afklaret, hvilke ændringer der er flertal for. Og de ændringer, der så laves, skal herefter stå fast i en længere årrække, så der er ro om bilbeskatningen. Når man ændrer på bilafgifterne, handler det jo ikke kun om prisen på den nye bil, men også om værdien af den bil, som man har stående i garagen.

Vores holdning er klar. Det nuværende afgiftssystem er forældet og medvirker til, at vi danskere samlet set kører i mere forurenende og usikre biler, end vi burde. Derfor ønsker vi grundlæggende ændringer, så især miljørigtige og sikrere biler bliver billigere. Der er ikke meget perspektiv i blot for 3. år i træk at sænke afgiften fra “toppen”. Det, regeringen har foreslået i forhold til bilafgifter, ville i forhold til personskatten svare til at sænke topskatten.

I dag afhænger registreringsafgiften af bilens pris. Jo dyrere bil desto højere afgift. Det koster naturligvis at udvikle sikrere og mindre miljøbelastende biler, så alt andet lige bliver nye biler, som scorer højt på sikkerheds- og miljøbarometeret, dyrere at købe. Vi ønsker et afgiftssystem, som gør det mere attraktivt for danskerne at vælge biler med de egenskaber, som vi gerne vil fremme.

Med dette mål for øje har Dansk Folkeparti foreslået, at vi laver registreringsafgiften om, så det bliver en bils tekniske egenskaber, der bestemmer, hvor meget man skal betale i afgift, når man køber bil. I stedet for kun prisen.

Det vil medføre, at det bliver bilens størrelse, sikkerhedsudstyr, hvor meget bilen forurener og så videre, der vil bestemme afgiften. Det vil give danskerne mulighed for at købe en bil, som er lidt sikrere, lidt mindre forurenende og måske lidt større, når den gamle skal skiftes ud.

Repræsentanter for bilbranchen bakker op om ideen om en teknisk baseret registreringsafgift. Også bilejernes organisation FDM har gjort klart, at de ønsker omlægningen.

Og jo hurtigere jo bedre. For det siger jo sig selv, at så længe forhandlingerne om et nyt afgiftssystem er i gang, vil de fleste bilkøbere afvente situationen. Som vi har set det, går salget ganske enkelt i stå.

Samtidig med en omlægning kan vi også normalisere vilkårene for leasing af biler. Den nuværende ordning har betydet, at sælgerne har kunnet spekulere i at omgå betalingen af “normal” registreringsafgift. Men det er selvfølgelig ikke rimeligt, at afgiften kan variere markant alt efter, hvordan bilen købes. Afgiften bør være den samme for ens biler.

Så lad os få afklaret spørgsmålet om bilafgifter. Hurtigt. En aftale om omlægning af bilafgifter haster!

Rul til toppen