fbpx

Idrætspolitik

Christiansborg, 2009
 

Dansk Folkeparti mener, at den professionelle idræt er en stor inspirationskilde for os alle. Hvis det fortsat skal være sådan, skal kampen imod doping og andre præstationsfremmende midler øges. Vi ser idræt som en væsentlig del af dansk kultur, og vi vil fremme og gavne bredde-idrætten. Desuden vil vi øge idræts-undervisningen i folkeskolen, gerne i samarbejde med de lokale idrætsforeninger.

Dansk Folkeparti betragter idrætten som en vigtig del af dansk kultur. Idrætslivet er et værdifuldt led i det enkelte menneskes fysiske udvikling og gode helbred, ligesom idrætslivet er indgangen til sociale fællesskaber. Det er Dansk Folkepartis holdning, at der i fremtiden skal endnu mere fokus på den fysiske udvikling gennem idræt, idet fysiske arbejdsprocesser i vidt omfang er forsvundet fra både arbejds- og privatlivet. Idrætslivet er en vigtig forudsætning for at komme de livsstilssygdomme og den fedmeepidemi, som er begyndt at præge danskerne, til livs.

De frivillige aktiviteter i idrætsforeningerne skal have mulighed for at udfolde sig i overensstemmelse med medlemmernes beslutninger, men det skal understreges, at det samtidig er en offentlig opgave at støtte udviklingen af den folkelige idræt og sikre, at der er tilbud inden for alle idrætsgrene og aldersklasser.

Idræt skal indgå i undervisningen i Folkeskolen, både for at udvikle elevernes fysik og for at fremme deres interesse for idræt. , fællesskaber, sundhed og helbred. Det er Dansk Folkepartis holdning, at kampen mod livsstilssygdomme og fedme skal begynde i skolerne, og at idrætsundervisningen skal varetage dette, evt. i samarbejde med hjemkundskabsundervisningen og idrætsforeningerne.

Statens støtte til idrætten skal fortrinsvis ske via tipsmidlerne. Kommunerne skal være forpligtet til at støtte den folkelige idræt, både med tidssvarende idrætsfaciliteter og driftstilskud.

Dansk Folkeparti anerkender de mange gode, frivillige kræfter, som udfører et stort ulønnet arbejde og er omdrejningspunktet i mange idrætsforeninger. De skal have mulighed for godtgørelse for udgifter, der er forbundet med idrætsarbejdet. Sponsormidler til idrætten bør ikke beskattes.

Det er dog også Dansk Folkepartis holdning, at man især i arbejdet med børn og unge skal have mulighed for at kontrollere både ansatte og frivillige i forbindelse med eventuel skadende virksomhed. De mange frivillige bør således alle fremkomme med straffeattest hvert 3. år med angivelse af eventuelle straffe inden for de sidste 3 år. Domme for vold eller pædofili bør omgående medføre øjeblikkeligt ophør med arbejdet og forbud mod at opholde sig på idrætsarealerne og i klubhusene. En klub bør desuden til hver en tid kunne kræve at se straffeattest, hvis der foreligger mistanke om vold eller pædofili.

Den professionelle idræt har stor betydning som inspiration for den folkelige idræt og samler bred interesse fra store dele af befolkningen. Dette har en positiv effekt på den almindelige danskers interesse for at føre et aktivt og sundt liv. Dansk Folkeparti advarer dog også imod tendenser til brug af præstationsfremmende midler og fysisk overbelastning, som eliteidrætten har vist eksempler på. Denne negative side af idrætten skal også belyses forebyggende i både skoler og klubber. Doping er ikke kun et problem blandt eliteidrætsudøvere. Det foreslås, at der tilføres flere midler til bekæmpelse af doping, således at Anti Doping Danmark kan foretage flere undersøgelser. Ifølge tal fra Anti Doping Danmark er dopingproblemet meget udbredt i landets fitnesscentre.

Rul til toppen