fbpx

Indledning

Fælles værdier - fælles ansvar

Christiansborg, 2009

Dette er Dansk Folkepartis tredje arbejdsprogram. Det oprindelige udkast var kortfattet og blev skrevet i hast i forbindelse med Dansk Folkepartis stiftelse i 1995. Det første egentlige arbejdsprogram kom til i 1997, mens det andet arbejdsprogram blev vedtaget af folketingsgruppen sommeren før det historiske folketingsvalg i 2001. Nu foreligger Dansk Folkepartis tredje arbejdsprogram som vedtaget af folketingsgruppen.

Dansk Folkepartis Arbejdsprogram må ikke forveksles med Dansk Folkepartis Principprogram, som indeholder Dansk Folkepartis helt generelle, overordnede principper – partiets fundament, som ikke påtænkes ændret.

Arbejdsprogrammet derimod indeholder klart definerede forslag til de kommende års udformning af Danmarks politik og er dermed det daglige arbejdsredskab for Dansk Folkepartis folkevalgte tillidsfolk – hvad enten disse varetager partiets interesser i Folketinget, i Europa-Parlamentet eller i regionsråd og kommunalbestyrelser.

I forhold til Dansk Folkepartis seneste arbejdsprogram fra 2001 er der sket markante ændringer. Dette skyldes det glædelige faktum, at en meget lang række af de forslag, der indeholdtes i 2001-arbejdsprogrammet, nu er gennemført og dermed er blevet en del af lovgivningen eller praksis her i landet. Det er et tydeligt bevis på, hvor stor betydning det fik for Danmark, at Dansk Folkeparti efter valget 2001 blev regeringens parlamentariske grundlag.

I en tid, hvor mange traditionelle værdier angribes, arbejder Dansk Folkeparti for et Danmark, der bygger på fælles værdier og fælles ansvar. Dansk Folkeparti vil fortsat bruge sin politiske indflydelse til at udvikle og forny det danske samfund, og til at forsvare det danske folks selvstændighed og ret til at forme samfundet i overensstemmelse med folkets egne normer.

Muhammedkrisen i 2006 var et uhyggeligt bevis på, at stærke fundamentalistiske kræfter med magt og ved vold og trusler forsøger at underminere Danmarks og hele den vestlige civilisations frihed. Det kan give kuldegysninger at tænke på, hvorledes denne krise ville være blevet håndteret med en socialdemokratisk-radikal regering støttet af venstrefløjen.

Dansk Folkepartis og regeringens klare, urokkelige beslutning om, at frihedsrettighederne ikke måtte trædes under fode af sortsynede religiøse fanatikere, vakte beundring ikke alene herhjemme, men også blandt Danmarks allierede rundt om – ligesom Danmark fik mange nye venner over hele verden.

Dansk Folkeparti opfordrer til øget bevidsthed og sammenhold om de værdier, det danske samfund er bygget på. Det er vort fælles ansvar at værne om dem. Kun derved kan vi yde vort bidrag til udviklingen af Danmark og til videreførelsen af et stabilt og retfærdigt samfund.

I dette Dansk Folkepartis tredje arbejdsprogram gennemgår vi den politik, vi vil arbejde for at gennemføre, idet vi samtidig gør nøje rede for det fundament, som Dansk Folkeparti bygger på.

Rul til toppen