Kære Mette: Hvorfor i alverden vente til efter et folketingsvalg?

”Vi kommer til at gå til valg på det her, og jeg håber på danskernes opbakning til et stærkt mandat”. Sådan sagde Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, i forbindelse med præsentationen af et nyt udspil på udlændingeområdet. Samtidig siger hun, at Danmarks største udfordring er ikke-vestlig indvandring.

Men helt ærligt Mette Frederiksen. Hvis vi langt om længe er enige om, at ikke-vestlig indvandring er Danmarks største udfordring. Hvorfor så i alverden vente til efter et folketingsvalg med at gøre noget ved det? Hvorfor så ikke se at komme i gang NU?

Jeg indbyder derfor dig og dine folk. Lad os sætte os sammen og gøre ord til handling. Lad os sikre at den nødvendige omlægning – et paradigmeskifte – i dansk udlændingepolitik rent faktisk bliver til noget. Danskerne er trætte af snak. Danskerne vil se handling.

Når jeg udfordrer til konkret handling, er det fordi, nogle af dagens forslag lyder en smule bekendt. Og vi skal have afsløret, hvor meget af dagens præsentation der er alvorligt ment, og hvor meget der netop er et rent valgudspil.

Eksempelvis det der med at oprette lejre i Afrika for asylansøgere.

Det minder nemlig om et forslag, som Dansk Folkeparti stillede for få år siden. Og dengang var reaktionen fra Socialdemokratiet, at det var et ”usmageligt forslag”.

”Vi skal ikke begynde at eksportere flygtninge rundt, som var de papkasser. Det er inhumant”, sagde Socialdemokratiets daværende udlændingeordfører, Mette Reissmann, til Berlingske.

Det var ikke nemt at samarbejde med Socialdemokratiet dengang – men lad os nu ikke dvæle for meget ved fortiden. Lad i stedet prøve de nye toner af!

Eksempelvis med forslaget om et asylstop ved grænsen. For hov. Et asylstop ved grænsen? Kræver det ikke grænsekontrol? Og vel PERMANENT grænsekontrol. Kan vi så fra i dag vide, at der er opbakning til permanent grænsekontrol – også den dag EU siger, at nu skal den midlertidige grænsekontrol forsvinde igen?

Vi skal have prøvet af, hvor meget der reelt er i ”visionen” for en ny udlændingepolitik. For selvfølgelig skal Danmark koncentrere indsatsen i nærområderne. Dermed kan vi hjælpe mange flere og samtidig få standset den skruppelløse og livsfarlige industri, hvor menneskesmuglere fragter migranter over Middelhavet.

Vi skal have antallet af udlændinge fra ikke-vestlige lande, der kommer hertil, ned på et absolut minimum. Uansvarlig udlændingepolitik over årtier har gjort, at vi har fået alt for mange flygtninge og indvandrere fra primært muslimske lande ind i Danmark. Det skal vi have styr på hurtigt!

Men i perioden 2011 til 2015 – da Socialdemokratiet sidst havde regeringsmagten – steg indrejsetallene år for år. Og de seneste to år har vi så sammen med regeringen fået nogenlunde styr på antallet af asylansøgere igen. Vi er nu på det laveste niveau i 9 år.

Men vi har stadig lang vej igen – og det haster. Derfor gør det mig urolig, at Socialdemokratiet karakteriserer deres oplæg som et valgudspil. Som kun skal gennemføres, hvis de selv sidder i regeringskontorerne. Hvorfor det? Den rigtige politik skal da gennemføres uanset, hvem der pt. sidder i regeringskontorerne.

Og derfor mit spørgsmål til Mette Frederiksen: Hvorfor vente til efter et valg?

Dansk Folkeparti er mere end klar til at få strammet gevaldigt på udlændingeområdet – vi har ventet alt for længe.

Med de mange meldinger på udlændingeområdet, som vi i disse tider hører fra mange partier, så kan jeg godt forstå, at danskerne undrer sig over, at der ikke sker mere.

Derfor mener jeg også, at det må være nu, at de partier, som vil ændringer, viser handling.

Slut med valgoplæg, hensigtserklæringer og snak.

Lad os sætte os sammen med henblik på at få gennemført den nødvendige politik NU! Er du klar?

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

 

Nyt forsvarsforlig for 2018-2023

Forsvaret bliver løftet med over 12 milliarder kroner i det forsvarsforlig, som Dansk Folkeparti har indgået i samarbejde med regeringen, Socialdemokratiet og Radikale Venstre.
Dansk Folkeparti har blandt andet været med til at sikre, at der frem mod 2023 kommer flere værnepligtige og ansatte i Forsvaret. Desuden har Dansk Folkeparti sikret, at der ikke bliver lukket flere kaserner.

Du kan se hele aftalen her.

 

 

DF-aftryk på finansloven

Så kom finansloven for 2018 omsider på plads. Hos DF glæder vi os over, at der er blevet afsat flere ressourcer til ældreplejen og sundhedsområdet, at vi får flere betjente og et ridende politi, at håndværkerfradraget gøres permanent, og at vi fra 1. januar 2018 kan afvikle det 2-procent-sparekrav, der de senere år har skabt store udfordringer i det danske sundhedsvæsen.

Du kan se hele aftalen her.

 

 

DF-aftryk på satspuljen

Satspuljeforhandlingerne er netop afsluttet, og igen i år har Dansk Folkeparti sat et markant aftryk på fordelingen af puljemidler.

På udlændingeområdet har det været afgørende for DF at afsætte penge til repatriering. Flere udlændinge skal understøttes i at vende tilbage til deres hjemlande, og derfor er det glædeligt, at vi over de næste par år har fået afsat en pose penge til det formål.

Ældres ve og vel står altid højt på DF’s prioriteringsliste, og igen i år har vi fået øremærket en stor sum penge til ældreområdet. Dansk Folkeparti har blandt andet sikret midler til møbler og andet interiør, der skal bruges til at gøre landets plejehjem mere hyggelige og hjemlige. Derudover har vi afsat penge til et videnscenter og et rejsehold, der skal indsamle viden fra landets 98 kommuner, så vi fremover får en bedre og mere ensartet ældrepleje landet over. Vi har også afsat en pulje penge, som skal bygge oven på de køkkeninitiativer, vi søsatte på satspuljen i 2016. Disse penge skal primært bruges til at komme fejl- og underernæring blandt vores ældre til livs.

DF har ligeledes slået et slag for samfundets udsatte. Vi har blandt andet kæmpet for et løft af kvaliteten på plejefamilieområdet, og så har det været afgørende for DF at forbedre blindeindsatsen. Derfor glæder vi os over, at der også er blevet afsat midler til at lette hverdagen for mennesker med synshandicap på årets satspulje. Pengene betyder blandt andet, at den eksisterende ordningen i forbindelse med individuel handicapkørsel er blevet udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende. Håbet er at give folk med synshandicap bedre muligheder for at komme rundt uden at skulle være afhængige af pårørende eller frivilliges hjælp.

 

Nu afskaffes årligt sparekrav på sygehuse!

Dansk Folkeparti og regeringen har indgået en aftale om at afskaffe det årlige 2-procentssparekrav på vores sygehuse. Det er en mærkesag for DF at sikre bedre forhold for såvel ansatte som patienter på vores sygehuse. Vi skal passe bedre på vores sygehuse, de ansatte og ikke mindst på patienterne.
Med det årlige sparekrav har man strammet skruen for meget for de gode folk, der arbejder på vores sygehuse. Grænsen er nået. Personalet kan simpelthen ikke løbe stærkere. Derfor fjerner vi nu det årlige sparekrav.
DF har længe argumenteret for, at man blev nødt til finde en ny og bedre måde at styre vores sygehuse på, hvor kvaliteten af behandlingen af patienterne var i højsædet. Kvalitet frem for kvantitet. Afskaffelsen af 2-procentskravet er et kæmpe skridt i den rigtige retning. Det er en rigtig god dag for de danske sygehuse.

 

Scroll to top