fbpx

Berigelse? Snarere en byrde..

Når man har fulgt den seneste debat om udenlandsk arbejdskraft, kunne man næsten få det indtryk, at danske virksomheder går fuldstændig i stå, hvis vi ikke importerer flere slagteriarbejdere fra bl.a. Afrika.

Der er røster i den offentlige debat, som mener, at enhver begrænsning af indvandringen er af det onde. Og at indvandring i bund og grund er en nødvendighed og en berigelse for det danske samfund. Og dermed naturligvis også underforstået, at det nærmest tangerer landsskadelig virksomhed, når vi i Dansk Folkeparti ønsker at begrænse indvandringen til Danmark.

Men er det nu også rigtigt? Er indvandringen en berigelse? Eller måske snarere en byrde?

Jeg mener, at indvandringen fra specielt de mellemøstlige lande samlet set har været og er en byrde for Danmark. Det er faktisk også dokumenteret på alle leder og kanter. For os i Dansk Folkeparti er det derfor også afgørende ikke bare at bremse indvandringen, men også at sikre et reelt paradigmeskifte i udlændingepolitikken.

Vi skal sikre, at flygtninge, som kommer helt til Danmark, hjælpes her midlertidigt. At det ikke er en genvej til en permanent fremtid i Danmark, at man kan betale en menneskesmugler for at bringe en hertil. Man skal vende tilbage til sit hjemland, når muligheden opstår og hjælpe med at genopbygge sit fædreland.

Det er det eneste rigtige af hensyn til hjemlandet, men det er også nødvendigt, hvis vi vil overlevere Danmark som en tryg nation til de næste generationer. Det har jeg skrevet om i tidligere ugebreve. Jeg har også af flere omgange nævnt de 33 milliarder kroner, som ikke-vestlig indvandring kostede de offentlige kasser alene i 2014.

Prisen er voldsom høj. Det kan man også forvisse sig om, hvis man bladrer lidt i publikationen ”Indvandrere i Danmark 2017”, som Danmarks Statistik offentliggjorde i november. Det er ikke opmuntrende læsning, kan jeg godt afsløre.

Det er eksempelvis en nedslående oplevelse at se beskæftigelsesstatistikkerne for mennesker fra nogle af de lande, hvorfra der er kommet flest asylansøgere igennem årene. I 2016 var 79 procent af de somaliske kvinder i alderen 30-59 på offentlig forsørgelse. For mændene var tallet 66 procent. For afghanske mænd var tallet 49 procent. For syriske kvinder var det 94 procent. Berigelse? Eller snarere en byrde?

På mange måder er det endnu mere nedslående, når man ser på kriminalitetsstatistikkerne. For her må man jo også tænke på de mange ofre og ikke bare kolde kontanter. I 2016 blev 15 gange flere mandlige somaliske efterkommere i alderen 15-79 dømt for vold (3,0 procent) end gennemsnittet af mænd i Danmark (0,2 procent).
Samme år blev 18,1 procent af mandlige somaliske efterkommere dømt for en forbrydelse. For mandlige syriske efterkommere var tallet 20,7 procent. Mere end hver femte! Berigelse? Eller snarere en byrde?

Der er også lavet en statistik, der viser, hvor mange personer, som blev født i 1987, der ved alderen 28 er blevet dømt for at overtræde straffeloven. Det vil altså sige for forholdsvis alvorlige forbrydelser. For danskere er tallet 17 procent. Det overraskede mig faktisk, at det var så højt. Men hvad så med ikke-vestlige indvandrere? 42 procent! Berigelse?

Den nævnte publikation er frit tilgængelig på Danmarks Statistiks hjemmeside, hvis man skulle have lyst til blive klogere på indvandringens velsignelser og omkostninger. Jeg vil dog på forhånd advare om, at det ikke er læsning, som man kommer i godt humør af…

Og hvad er så pointen med alle disse tal og statistikker? At vise, at indvandringen fra ikke-vestlige lande samlet set har været og er skadelig for Danmark. Økonomisk, socialt, kulturelt. En kæmpe byrde.

Vi skal vende udviklingen.

Det kræver en helt ny kurs i indvandringspolitikken, det nok så omtalte ”paradigmeskifte”. Det kræver handling. Reelle forandringer. Og ikke bare fine ord på et stykke papir. Det er det, som vi kæmper for.

Det glæder mig, når jeg hører statsminister Lars Løkke Rasmussen sige, at han også ønsker, at flygtninge kun skal være i Danmark midlertidigt. Det er glimrende. Det vil jeg holde ham og regeringen op på, for handling er nu en gang vigtigere end ord.

Lad os gøre de gode intentioner til virkelighed. For Danmarks skyld.

 

Rul til toppen