fbpx

Danmark har i dén grad brug for politikere med karakter!

Mandag afsiges dom i Rigsretssagen imod Inger Støjberg. Det er en afgørelse, der har været længe undervejs. Jeg håber og tror, at Inger frifindes, for hele sagen hviler på et – for mig at se – meget tyndt grundlag.

Jeg har flere gange skrevet om sagen. Ikke mindst, hvor tåbeligt det har været, at den sag overhovedet er endt i en Rigsret. Der er nemlig ikke tvivl om, at der skulle rejses mange rigsretssager, hvis tærsklen var den samme overfor andre, som den har været i forhold til Inger Støjberg.

Eksempelvis har jeg fremhævet, hvordan tidligere justitsminister Morten Bødskov løj overfor Folketingets retsudvalg. En klar overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Men ingen Rigsret overfor ham. Han “sad den af” som folketingsmedlem og er nu skatteminister…

Men nu er “barnebrudssagen” ved sin afslutning. Og i morgen mandag kl. 13 får vi dommernes konklusion. Den må vi tage til efterretning. For Inger er der ingen ankemulighed.

Samtidig står vi i DF overfor et formandsskifte. Og der spekuleres heftigt i, om Inger Støjberg kan være DF’s fremtidige formand. Da der i vort parti er flere med formandsambitioner, er det naturligt med en livlig debat. Også at nogle derfor spørger, hvorvidt en, der ikke hidtil har været medlem af partiet, vil kunne bestride formandsposten.

Jeg vil naturligvis lade partiet finde den rigtige fremtidige formand for partiet. Blot vil jeg tillade mig at gøre opmærksom på følgende:

Jeg har til gode at finde den første DF’er, som ikke synes, det vil være en gevinst at få Inger med på holdet. Alle, jeg møder på min vej, spørger forhåbningsfuldt – får vi hende med hos os?

Inger er rent politisk meget tæt på DF. Vi har i mange år arbejdet tæt sammen og har lært hinanden rigtig godt at kende. Jeg er derfor fuldstændig tryg i forhold til det rent politiske, Inger står for. Jeg har tidligere brugt betegnelsen, at Inger og DF næsten 1-1 matcher hinanden. Hun vil kunne gå ind i partiet som det mest naturlige.

DF skal tilbage igen og vinde danskernes hjerter. Det gør vi med vores klassiske politik på hylderne, men også ved, at vi trænger igennem til vores landsmænd – får dem i tale. Så de lytter til partiet igen. Derfor skal vi glæde os, når og hvis dygtige folk vil gøre det i vores fællesskab. Folk som i dén grad kan trænge igennem til danskerne. Så skal vi byde velkommen med åbne arme.

Jeg er dybt imponeret over, hvordan Inger har klaret sig igennem en udfordrende Rigsretssag. Som den kun 6. dansker i historien har hun dag efter dag, uge efter uge, måned efter måned, skulle sidde i Rigsretten som den anklagede. Alligevel har hun hver dag haft overskud til smil. Og hun har understreget, at i forhold til spørgsmålet om, at barnebrude ikke skal accepteres i Danmark, fortryder hun intet. Det taler om en politiker med karakter. Sådan nogle som vi i dén grad har brug for i Danmark!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Bliv gratis prøvemedlem af Dansk Folkeparti i resten af 2021

Får du nyhedsbrevet fra ditOverblik? Tilmeld dig her:

Fik du læst:

Familiesammenføringsregler lempet uden om Folketinget: “Regeringen optræder magtfuldkomment”

DF-aftryk i stor aftale: Forsøg skal give ældre indflydelse på hjemmehjælp

Muslimske indvandrere vil have kønsopdelt svømning

Rul til toppen