fbpx

Dansk Folkeparti afslutter sommergruppemøde

Pressemeddelelse

Dansk Folkeparti afslutter sommergruppemøde

Dansk Folkeparti har afsluttet sit sommergruppemøde på Hindsgavl slot i Middelfart

Her har partiet drøftet den forestående valgkamp og partiets initiativer i den kommende folketingssamling.

Dansk Folkeparti har blandt andet besluttet at arbejde for

1. At regionerne nedlægges og erstattes af professionelle hospitalsbestyrelser. Besparelsen skal komme de svageste grupper i samfundet til gavn.

2. At der i kølvandet på aftalen om grænsekontrol gennemføres en folkeafstemning om Danmarks udtræden af Schengen-aftalen.

3.. At arbejde for at udlændinge, der idømmes fængselsstraf, afsoner straffen i hjemlandet.

4. At der etableres et sæt centralt definerede retningslinjer for hvilke tilbud spiseforstyrrede skal modtage.

5. At spritbilister skal fængsles i op til 24 timer så det sikres, at de ikke gentager deres spritkørsel. Politiet mener i øjeblikket ikke at have hjemmel til at tilbageholde dem eller beslaglægge deres køretøj..

6. At kommunerne skal have pligt til at oplyse det forventede tidsforbrug i hjemmeplejen til de ældre, så den ældre får større indsigt i om vedkommende modtager den hjælp pågældende har krav på.

7. At fortsætte arbejdet med regelforenkling for mindre selvstændige erhvervsdrivende.

8. At gøre det muligt for danskere, der fravælger EU-nummerpladen at vælge en nummerplade med Dannebrog i stedet.

Rul til toppen