fbpx

Dansk Folkeparti er med i infrastrukturaftale

Dansk Folkeparti har netop indgået en stor aftale om fremtidens infrastruktur i Danmark frem mod 2035 med alle Folketingets partier.

Aftalen indebærer, at der samlet set igangsættes nye initiativer på transportområdet for mere end 105 mia. kroner.

Sammen med igangværende investeringer omfatter aftalen initiativer for mere end 160 mia. kroner i de danske veje og den kollektive trafik. Vi er utrolig tilfredse med den nye infrastrukturaftale, som skal bidrage til, at Danmark hænger bedre sammen og forbedre transportmulighederne i hele Danmark.

Aftalen indeholder et meget stort antal initiativer. I Dansk Folkeparti er vi med i aftalen bl.a. på grund af følgende elementer:

  • Der igangsættes vejprojekter for mere end 64 mia. kroner til gavn for bilisterne og fremkommeligheden på de danske veje.
  • Aftalen indeholder en pulje på 3 mia. kroner til bekæmpelse af trafikstøj i særligt støjbelastede områder.
  • En tryghedspulje på 350 mio. kroner afsættes til at øge trygheden og sikkerheden på togstationerne til bl.a. modernisering af videoovervågningen.
  • Etablering af pulje på 650 mio. kroner til forbedret tilgængelighed på de danske togstationer for bl.a. gangbesværede og personer med handicap.
  • Etablering af færgepulje på 100 mio. kroner som er øremærket finansiering af færger og kajanlæg i de danske havne.

Infrastrukturaftalen i sin helhed kan læses på Transportministeriets hjemmeside, som I finder på dette link: www.trm.dk

Rul til toppen