fbpx

Dansk Folkeparti foreslår i dag i Folketinget en modernisering af flygtninge-konvetionerne

Pressemeddelelse

Dansk Folkeparti foreslår i dag i Folketinget en modernisering af flygtninge-konventionerne

Dansk Folkeparti stiller i dag i Folketinget forslagom en kritisk gennemgang og modernisering af internationale konventioner og aftaler, som begrænser Danmarks muligheder for at føre en selvstændig udlændingepolitik.

Forslaget er aktualiseret af, at den britiske indenrigsminister Theresa May mener, at uskyldige briter bliver tilsidesattil fordel for kriminelle udlændinge, fordimenneskerettighedskonventionenanvendes til atforhindre udvisningen af kriminelle.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, og medlem af Europarådet Martin Henriksenmener påden baggrund, at Danmark kan finde en ven og allieret i Storbritannien til enkritiskinternational gennemgang af de enkelte konventioner.

– Dansk Folkeparti vil naturligvis ikke bryde med alle internationale spilleregler, men vi vil heller ikke tilsidesætte fredelige og lovlydige danskeres rimelige forventninger om lov og orden. Danskerne skal komme først, og derfor ønsker vi en modernisering af konventionerne, så Folketinget f.eks. selv kan bestemme hvem der skal have danskindfødsret, og selv bestemme,hvorvidt kriminelle udlændinge skal udvises, bedyrer Martin Henriksen (DF)

– Det er meget rimelige og afbalanceredeønsker.Vedtages vores forslag, kan vi begynde at fortolke konventionerne anderledes,og forhåbentlig på sigt ændre dem,når de ikke giver mening, siger Martin Henriksen (DF)

Dansk Folkepartis beslutningsforslag kan læses i sin fulde længde her:http://www.ft.dk/RIpdf/samling/20121/beslutningsforslag/B36/20121_B36_som_fremsat.pdf

Rul til toppen