fbpx

Dansk Folkeparti foreslår løsning så corona-helte kan undgå skattesmæk

Mange gør i denne tid en vigtig ekstra indsats i forbindelse med corona-situationen. Der knokles i corona-frontlinjen og mange tager ekstra corona-vagter. De kan med rette betegnes som corona-helte.

Men hvis deres ægtefælle/samlever er førtidspensionist, bliver pensionen modregnet med 30%, hvilket giver et skattesmæk på 70% for corona-heltenes ekstravagter.

Hidtil har Mette Frederiksen afvist at gøre noget ved dette. Hun nøjes med at sige dem tak, men har ikke villet hjælpe corona-heltene med skattesmækket.

I Dansk Folkeparti vender vi ikke bare det blinde øje til. Derfor foreslår vi, at pensionister får mulighed for at indberette ekstra-indkomst forbundet med corona-relaterede ekstravagter. Det kan både vedrøre pensionistens egen indkomst samt ægtefællens/samleverens indkomst.

Herefter vil man i forbindelse med den årlige efterregulering af pension kunne korrigere for de indberettede corona-relaterede ekstraindtægter, og pensionisterne vil få efterbetalt, hvad de har mistet i corona-perioden.

Derudover foreslår Dansk Folkeparti, at bundfradraget hæves fra det nuværende beløb på kr. 122.500,- til kr. 175.000,- før der sker modregning i ægtefælle/samlevers førtids- eller folkepension.

Ekstra Bladet skriver, at der nu ser ud til at tegne sig et flertal uden om regeringen for at afhjælpe corona-helte med skattesmæk. Og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler nu: ”Vi undersøger nu bl.a. et konkret forslag fra Dansk Folkeparti og forslag fra andre partier”.

Læs artikel her

Rul til toppen