fbpx

Dansk Folkeparti kan ikke stemme for Epidemiloven, som den foreligger

I Dansk Folkeparti er vi stadig betænkelige ved lovforslaget om en ny epidemilov. I december 2020 blev der indgået en politisk aftale om epidemiloven mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternative. Så reelt er der allerede et flertal for loven.

Men vi forsøger selvfølgelig at forbedre det lovforslag, regeringen har lagt frem, inden det bliver vedtaget i Folketinget. Den her lov er meget indgribende, og den kommer til at betyde rigtig meget for os alle i fremtiden.

I Dansk Folkeparti mener vi, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke alene skal kunne bestemme, om borgerne skal have et påbud om indlæggelse og behandling. For hvad sker der, hvis borgeren nægter at efterleve sådan et påbud? Så vil politiet tvinge det igennem. Vi mener, at borgeren har ret til selvbestemmelse – især når det handler om så indgribende ting som indlæggelse og behandling – så derfor har vi stillet et ændringsforslag om at sådan nogle påbud alene skal kunne gennemtvinges, hvis beslutningen først er blevet godkendt i det nye folketingsudvalg. På den måde sikrer vi mest mulig parlamentarisk kontrol.

I Dansk Folkeparti mener vi, at det er rimeligt, at Styrelsen for Patientsikkerhed skal kunne give påbud om isolation og testning. For ellers kan enkelte personer, der nægter at isolere sig eller at blive testet, smitte rigtig mange andre mennesker med en farlig og smitsom sygdom.

I DF mener vi ikke, at epidemiloven har nok fokus på at undgå manglen på værnemidler, som vi oplevede i starten af denne pandemi. Derfor har vi stillet et ændringsforslag, der går ud på at kommunerne skal have et ansvar for at sikre et beredskab af værnemidler og medicinsk udstyr. På den måde kan vi sikre, at vi ikke ser hele områder af landet, som ikke har værnemidler og medicinsk udstyr nok ved en fremtidig epidemi.

I forhold til erstatning mener vi ikke, at epidemiloven tager højde for den usikkerhed, erhvervsdrivende har oplevet under denne pandemi. Det bliver vi simpelthen nødt til at gøre bedre, så vi er rustet til en fremtidig epidemi. Lovforslaget om en ny epidemilov nævner nemlig kun erstatning, når der er tale om ekspropriation, men hvad med de virksomheder, der bliver tvangslukket uden at der er tale om ekspropriation? Ja, de må nøjes med den kompensation, som et politisk flertal finder rimelig. I Dansk Folkeparti mener vi, at der er brug for en erstatningsbestemmelse i epidemiloven – også når der ikke er tale om ekspropriation. Sådan var det nemlig i mange år før corona, og sådan bør det være igen. På den måde vil virksomhederne få en ret til at få dækket deres tab, hvis de bliver tvangslukket under en epidemi. Derfor har vil i DF stillet et ændringsforslag om at få genindført en egentlig ret til erstatning for tab i epidemiloven.

Det nye folketingsudvalg, som skal være en parlamentarisk kontrol i epidemihåndteringen, må og skal give mulighed for, at regeringen ikke kan køre sololøb, som vi har set det under corona. Det skal ikke være muligt for en regering at gennemføre så drastiske restriktioner alene med sine støttepartier. Derfor har vi stillet et ændringsforslag om, at der skal sikres en mindretalsbeskyttelse i udvalget, sådan at der skal mere til end en godkendelse fra en regering og dens støttepartier, før der kan træffes så indgribende beslutninger, som har stor betydning for samtlige borgere i Danmark.

Sundhedsministeren har allerede tilkendegivet, at han ikke støtter vores ændringsforslag, men det kan siges helt enkelt; I DF kan vi ikke stemme for den nye epidemilov, medmindre vores ændringsforslag bliver vedtaget.

Rul til toppen