fbpx

Dansk Folkeparti lancerer landdistriktsudspil – et Danmark i balance er hjerteblod for os!

 

Her til morgen lancerede vi et større landdistriktsudspil i Avisen Danmark. Udspillet skal ses som et oplæg til de forhandlinger om en nærhedsreform, der forventes i løbet af foråret.

I Dansk Folkeparti mener vi nemlig, at der skal meget mere til for at sikre fremtiden for landdistrikterne, end det regeringen umiddelbart lægger op til. Derfor har vi præsenteret syv overordnede indsatser, der samlet set skal skabe et Danmark i bedre balance:

–          Fordele til bosiddende i landområder

–          Fordele til erhvervsdrivende i landområder

–          Uddannelse og skoler i hele landet

–          Statslige arbejdspladser i hele Danmark

–          Et levende butiksliv

–          Styrkelse af nærdemokratiet

–          Oprettelse af en samlet landdistriktspulje

Hvert område har en lang række underpunkter. Vi ved nemlig, at vi danskere har en større tendens til at bo spredt i landet, hvis der også er gode forudsætninger for et godt liv med en nem hverdag.

Derfor er det for eksempel afgørende, at flere landsbyskoler får bedre mulighed for at kunne overleve.

År efter år er der landsbysamfund, der oplever, at deres lokale skole er lukningstruet. Det sker typisk, når man i kommunen ruller sparekataloget ud. Vi foreslår derfor, at man genindfører muligheden for lokale folkeafstemninger i skoledistrikter, hvis kommunen vil lukke en skole – borgerne skal høres mere!

Vi skal derudover skabe flere fordele for dem, der vælger en hverdag med længere til arbejdspladsen. Virksomheder i landdistrikter skal have nemmere ved at tiltrække arbejdskraft.

Derfor foreslår vi forhøjet befordringsfradrag for borgere, der bor i landdistrikter og et forhøjet kørselsfradrag til dem, der pendler til landdistrikter.

Og så skal vi sikre, at de unge i højere grad finder det attraktivt at vælge et liv i provinsen. Det vil vi blandt andet gøre ved, at nyuddannede kan få eftergivet halvdelen af deres studiegæld, hvis de bosætter sig og tager arbejde i et landdistrikt. En model efter inspiration fra en lignende i Norge.

Det er dejligt, at organisationerne, der til daglig kæmper en kamp for et Danmark i balance, i dag har taget overordentligt godt imod vores forslag.

Både landdistrikternes fællesråd, Balance Danmark, købmændene mfl. bakker op. Det er jeg rigtig glad for.

Jeg håber derfor, at vi med vores udspil kan få sat store aftryk på den kommende nærhedsreform.

Dansk Folkeparti har i årevis kæmpet for, at man skal kunne leve det gode liv uanset, hvor man bor i landet.

Vi har presset på for, at statslige arbejdspladser er blevet bedre fordelt til hele landet.

Det giver således god mening, at landbrugsstyrelsen flyttede fra en milliondyr adresse i København til skønne landlige omgivelser på Als. Bare for nu at give ét eksempel.

I forlængelse af de tidligere initiativer, foreslår vi nu at oprette et egentligt landdistriktsministerium og flytte det til Skive.

Arbejdspladserne i Nykøbing Falster, der i dag beskæftiger sig med landdistriktsområdet, skal selvfølgelig blive, hvor de er. Men de forskellige dele af andre ministerier, der arbejder med landdistrikterne og som i dag er placeret i København, kan med fordel samles i et nyt ministerium, som vi foreslår placeret i Skive.

At statslige arbejdspladser flyttes er én ting. Sådanne initiativer kan ikke stå alene.  Der skal langt mere til og med vores landdistriktsudspil tror vi på, at vi kan komme nærmere et Danmark i balance.

Vi har lanceret langt flere initiativer, end jeg har haft mulighed for at nævne her. Hvis du er interesseret i at læse mere om vores udspil, kan du se mere her:

https://danskfolkeparti.dk/wp-content/uploads/2021/03/Landdistriktsudspil.pdf

Avisen Danmarks artikel om vores udspil kan læses her.

https://jv.dk/artikel/dansk-folkeparti-eftergiv-studiegæld-for-nyuddannede-der-flytter-til-provinsen

 

Med venlig hilsen
Kristian Thulesen Dahl.

 

Får du nyhedsbrevet fra ditOverblik? Tilmeld dig her:

 

Fik du læst:

Næsten hver fjerde coronasmittede har ikke-vestlig baggrund
https://ditoverblik.dk/naesten-hver-fjerde-coronasmittede-har-ikke-vestlig-baggrund/

Skaarup: Regeringen taler med to tunger om syrienskrigere
https://ditoverblik.dk/skaarup-regeringen-taler-med-to-tunger-om-syrienskrigerne/

Pia Kjærsgaard om smitte-eksplosion i Vollsmose: Luk området ned!
https://ditoverblik.dk/df-om-stor-smitte-i-vollsmose-luk-omraadet-ned/

Rul til toppen