fbpx

Dansk Folkeparti tester nu den socialdemokratiske regerings vilje til reelt at føre en stram udlændingepolitik og opfylde de gyldne valgløfter på udlændingeområdet

I valgkampen forud for Folketingsvalget i juni 2019 fremlagde Socialdemokratiet udlændingeudspillet ”Retfærdig og realistisk”. Der kan næppe være tvivl om, at Socialdemokraternes kursskifte på udlændingeområdet, hvor man bl.a. med det nævnte udspil ville signalere, at man havde lært af tidligere tiders forfejlede politik og nu i stedet ville føre en politik, som minder meget mere om den, som vælgerne kender fra DF, var med til at sikre dem valgsejren.

Socialdemokratiets udlændigeudspil ”Retfærdig og realistisk” fra valgkampen, hvor de lovede guld og grønne skove kan ses her

Nu har regeringen snart haft to år til at føre planerne ud i livet og realisere de løfter, som de gav danskerne i valgkampen. Alligevel er store dele af planen fortsat ikke blevet til noget. Ja, på en lang række punkter, har regeringen ikke engang fremsat forslag til, hvordan de vil realisere løfterne.

Derfor har vi gennemgået Socialdemokraternes udlændingeplan med en tættekam og fremsætter i alt 12 beslutningsforslag med udlændingestramninger fra Socialdemokraternes udspil. Vi vil forsøge at samle et flertal, som kan tvinge regeringen til at realisere løfterne.

Formålet er at tage Socialdemokratiet på ordet og få gennemført stramningerne. Og få testet om de villige til at sætte handling bag ordene, eller var det hele bare tomme løfter?

Morten Messerschmidt har lavet en video herom. Se den på Facebook her

I alt er der tale om 12 beslutningsforslag, som DF’s næstformand Morten Messerschmidt er ordfører på. Forslagene, som vil blive 1.-behandlet i folketingssalen den næste måneds tid kan ses herunder:

 1. Forslag til folketingsbeslutning om asylbehandling i modtagecenter uden for Europa
 2. Forslag til folketingsbeslutning om et loft over ikkevestlig indvandring
 3. Forslag til folketingsbeslutning om at fjerne lempelser for familiesammenførte
 4. Forslag til folketingsbeslutning om at stoppe udviklingsbistand til lande, der nægter at tage imod egne statsborgere
 5. Forslag til folketingsbeslutning om fuld dansk selvbestemmelse over grænsekontrollen
 6. Forslag til folketingsbeslutning om at indføre et optjeningsprincip for danske socialydelser
 7. Forslag til folketingsbeslutning om pligt for alle indvandrere på integrationsydelse og kontanthjælp til at bidrage i 37 timer om ugen
 8. Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod børnetolke
 9. Forslag til folketingsbeslutning om at sætte loft over andelen af tosprogede på danske uddannelser
 10. Forslag til folketingsbeslutning om et loft over andelen af udlændinge på danske gymnasier
 11. Forslag til folketingsbeslutning om frakendelse af statsborgerskab ved personfarlig kriminalitet
 12. Forslag til folketingsbeslutning om udvisning af flere kriminelle udlændinge
Rul til toppen