fbpx

Det uundgåelige spørgsmål: Ender Mette Frederiksen for Rigsretten?

Mink-skandalen nåede nye højder i den forgangne uge. De redegørelser, som regeringen offentliggjorde – og som medførte Mogens Jensens afgang – har kun vist, at sagen er endnu mere alvorlig end hidtil troet. Og statsminister Mette Frederiksens efterfølgende kommentarer viser desværre kun tydeligt, at magten er steget hende til hovedet.

 

Hele 6 ministre og deres embedsmænd var således impliceret i et møde den 1. oktober i regeringens Covid-19-udvalg og fik i den forbindelse at vide, at der ikke var lovhjemmel til at aflive alle raske mink i Danmark.

 

Endvidere ved vi nu, at Fødevarestyrelsen – i forbindelse med beslutningen om, at alle raske mink skulle aflives – specifikt gjorde Justitsministeriet bekendt med, at der var problemer med lovhjemlen.

 

Vi ved nu også, Justitsministeriet og Rigspolitiet var bekendt med det manglende lovgrundlag, men ikke desto mindre var betjentene alligevel instrueret i at kontakte minkavlerne med besked om, at beslutningen om aflivningen stod ved magt – og at avlerne ville blive “hjulpet”, hvis ikke de aflivede minkene frivilligt.

 

Så redegørelserne har nu blotlagt, at endnu flere har været vidende – og fået materiale – om, at det var ulovligt, hvad der foregik. Og at endnu flere burde have grebet ind! Vi står med en skandale, der kun er vokset dag for dag.

 

Danskerne har derfor krav på, at tingene undersøges og alt kommer for en dag. Det kan kun ske gennem en egentlig undersøgelseskommission, som Folketinget derfor bør nedsætte. Det skrev jeg om i mit ugebrev i sidste weekend – og siden har alle borgerlige partier i Folketinget tilsluttet sig kravet. Og hvis ikke en undersøgelseskommission nedsættes nu, skal den borgerlige side i fællesskab garantere danskerne, at kommissionen nedsættes straks efter næste folketingsvalg, hvis vi vinder flertallet.

 

Det er klart, at man kun nedsætter en kommission, hvis man har en begrundet mistanke om, at en eller flere ministre har begået lovbrud. Men det har vi bestemt også her!

 

Det er nemlig slået fast igen og igen, at statsminister Mette Frederiksen blev bekendt med, at aflivningerne var ulovlige – UDEN at stoppe ulovlighederne. Uanset hvad hun vidste tidligere i forløbet, som hun selvsagt som statsminister er ansvarlig for, blev hun dermed også ansvarlig for at have “forsæt” til ulovlighederne. For hun har selvfølgelig pligt til at gribe ind, straks hun ved, at regeringens forvaltning af magten er ulovlig.

 

I ministeransvarlighedsloven står der i paragraf 5: “En minister straffes, hvis han forsætligt eller af grov uagtsomhed tilsidesætter de pligter, der påhviler ham efter grundloven eller lovgivningen i øvrigt eller efter hans stillings beskaffenhed.”

 

Og i paragraf 3 fremgår, at ministeren anses for medvirkende til en underordnets handling, når han har været bekendt med, at den pågældende handling ville blive foretaget, og har undladt at søge dette hindret.

 

Undskyld mig! Men det forekommer, at bestemmelserne i ministeransvarlighedsloven er som skrevet i forhold til de lovovertrædelser, vi nu VED er foregået i mink-skandalen.

 

Derfor det uundgåelige spørgsmål: Ender Mette Frederiksen for Rigsretten?

 

Med venlig hilsen

 

Kristian Thulesen Dahl

 

Får du nyhedsbrevet fra ditOverblik? Tilmeld dig her:

 

Fik du læst:

 

Blå blok i fælles avisannonce: Vi skal have en minkkommission

 

SE BILLEDERNE: Hundredevis af landmænd i traktor-protest mod regeringen

 

“Dybt pinligt at regeringen forsøger at frikende sig selv”

 

Rul til toppen