fbpx

DF-aftryk på satspuljen

Satspuljeforhandlingerne er netop afsluttet, og igen i år har Dansk Folkeparti sat et markant aftryk på fordelingen af puljemidler.

På udlændingeområdet har det været afgørende for DF at afsætte penge til repatriering. Flere udlændinge skal understøttes i at vende tilbage til deres hjemlande, og derfor er det glædeligt, at vi over de næste par år har fået afsat en pose penge til det formål.

Ældres ve og vel står altid højt på DF’s prioriteringsliste, og igen i år har vi fået øremærket en stor sum penge til ældreområdet. Dansk Folkeparti har blandt andet sikret midler til møbler og andet interiør, der skal bruges til at gøre landets plejehjem mere hyggelige og hjemlige. Derudover har vi afsat penge til et videnscenter og et rejsehold, der skal indsamle viden fra landets 98 kommuner, så vi fremover får en bedre og mere ensartet ældrepleje landet over. Vi har også afsat en pulje penge, som skal bygge oven på de køkkeninitiativer, vi søsatte på satspuljen i 2016. Disse penge skal primært bruges til at komme fejl- og underernæring blandt vores ældre til livs.

DF har ligeledes slået et slag for samfundets udsatte. Vi har blandt andet kæmpet for et løft af kvaliteten på plejefamilieområdet, og så har det været afgørende for DF at forbedre blindeindsatsen. Derfor glæder vi os over, at der også er blevet afsat midler til at lette hverdagen for mennesker med synshandicap på årets satspulje. Pengene betyder blandt andet, at den eksisterende ordningen i forbindelse med individuel handicapkørsel er blevet udvidet til også at omfatte blinde og stærkt svagtseende. Håbet er at give folk med synshandicap bedre muligheder for at komme rundt uden at skulle være afhængige af pårørende eller frivilliges hjælp.

 

Rul til toppen