fbpx

DF bag finansloven

Pia Kjærsgaards ugebrev – mandag 11. februar 2002

DF bag finansloven

I den forløbne uge blev der skrevet et lille nyt stykke nyere danmarkshistorie. For første gang er Dansk Folkeparti med til at sikre finansloven. VK-regeringen indgik forlig med Dansk Folkeparti om statens budget. Et forlig som vi i Dansk Folkeparti kan være overordentligt tilfredse med.

Vi fik reddet regeringen fra de annoncerede besparelser i uddannelsessystemet. Så erhvervsskolerne, de videregående uddannelser, efterskoler og daghøjskoler går nu takket været Dansk Folkeparti fri for besparelser. Det samme gælder folkehøjskoler, produktionsskoler og forskningen på universiteterne. Desuden betyder forliget markante forbedringer for yngre og ældre. Børnefamilierne kan se frem til en ny barselsorlovsordning og for de ældre vil der ske en række forbedringer, der skal sikre flere valgmuligheder, større fleksibilitet og bedre omsorg.

Dansk Folkeparti blev med sine 22 mandater afgørende for den nye regerings finanslov. Den kunne aldrig have fået flertal uden om os. Det er helt sikkert. Dertil var der alt for mange socialdemokratiske ligtorne, der blev betrådt.

Nu fører Dansk Folkeparti politik hele vejen rundt. Vi kan ikke mere affejes som et enkeltsagsparti, men er nu et statsbærende parti, der er med til at garantere velfærdsstaten og samtidigt ikke er bange for at foretage de nødvendige reformer af det danske samfund. Udover de vigtige og konkrete forbedringer, som forliget om finansloven indebærer, har Dansk Folkeparti placeret sig i midten af dansk politik.

Dansk Folkeparti er ikke med i regeringen. Regeringen består af Venstre og konservative, og regeringen skal så skaffe flertal for sin politik. Der er ingen tvivl om, at der med VOK-flertallet er skabt en effektiv alliance i dansk politik, der især på udlændingeområdet kan foretage de nødvendige stramninger. Det forventer vælgerflertallet. Og det har regeringen faktisk forpligtet sig til.

Men samtidig er Dansk Folkeparti ikke i al fremtid bundet til at støtte regeringens lovforslag. Det må hele tiden afhænge af de konkrete forslag. Vi tager stilling fra sag til sag. Det er ingen naturlov, at regeringens politik altid er til rigets gavn og ære. Der var faktisk et par fadæser i det første udkast til finansloven, som DF fik rettet. Det kan der rundt om på uddannelsesinstitutionerne nikkes bekræftende til.

Så selv om stemningen er god mellem Dansk Folkeparti og VK-regeringen – forliget blev meget hurtigt forhandlet på plads – så er fremtiden uvis. Regeringen kan også blive presset fra egne rækker. Konservative folketingsmedlemmer har allerede været fremme med kritik af den regering, de selv er med i.

Vi følger som det øvrige Danmark den indre debat, reform og magtskifte, der må komme i Socialdemokratiet

VOK-flertallet er en praktisk politisk alliance, som først og fremmest er skabt af socialdemokratiets laden stå til. Idemæssigt står Dansk Folkeparti Socialdemokratiet lige så nær eller fjern, som vi står til de konservative (som desværre ikke tør være konservative) og de liberale (som heldigvis ikke er så liberale, så det gør noget – for tiden). Men ingen ved, hvad fremtiden bringer.

Dansk Folkeparti er et parti, der vil ind og påvirke udviklingen og som ikke er belastet af ideologisk arvegods i nogen retning. Vi har vores mærkesager, ja, men i disse mærkesager – f.eks. udlændingeområdet og EU-politik – har Dansk Folkeparti opbakning i befolkningen langt udover vores stemmeandel. Fordi vi har ret. Det giver en solid grobund for at blive Danmarks nye midterparti, der bestemmer regeringsmagten.

Med venlig hilsen

Pia Kjærsgaard

Rul til toppen