fbpx

DF: Bedre støtte til ofre for stormflod

Pressemeddelelse

DF: Bedre støtte til ofre for stormflod

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, vil ovenpå stormfloden, der udløstes af den voldsomme storm Bodil, og som har berørt mange tusinde boligejere, have ændret lovgivningen, så ofre for stormfloder i fremtiden har langt nemmere adgang til erstatning. Samtidig er Hans Kristian Skibby utilfreds med, at forsikringsselskabernes kunder selv må afholde udgiften til genhusning, mens de ødelagte huse gøres beboelige igen.

– Stormfloden, der ramte landet i kølvandet på stormen Bodil, har berørt mange tusinde mennesker, der for en dels vedkommende er blevet berøvet deres vigtigste ejendele og sågar deres boliger. Det må vi fra samfundets side reagere på og træde hjælpende til over for ofrene for stormfloden, hvorfor jeg vil rette kontakt til erhvervsminister Henrik Sass Larsen (S), så vi kan få udstrakt hjælpen til de berørte for stormfloden, siger Hans Kristian Skibby.

– Det har vist sig, at ofrene for stormfloden, der er kunder i forsikringsselskaberne, selv må afholde udgiften til genhusning, mens de ødelagte huse gøres beboelige igen Det er ganske enkelt problematisk, da dette burde være en del af den samlede forsikringspakke. Derfor vil jeg have ændret loven således, at det i fremtiden bliver muligt at blive genhuset gratis for ofre for stormflod, siger hans Kristian Skibby.

Rul til toppen