fbpx

DF: Betænkeligt når statens advokat frikender Skat for åbenlys problematisk adfærd

Pressemeddelelse

DF: Betænkeligt når statens advokat frikender Skat for åbenlys problematisk adfærd

Kammeradvokaten har just ”frikendt” Skat for at have foretaget ulovlige ejendomsvurderinger. Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, vil dog have sagen undersøgt af retsvæsenet for at få en dommerafgørelse, frem for blot at lade statens egen advokat, Kammeradvokaten, selv frikende Skat, da Dennis Flydtkjær frygter for Kammeradvokatens uafhængighed i den pågældende sag.

– Jeg undrer mig meget over, hvordan kammeradvokaten kan komme frem til, at Skat har overholdt loven. Hvis man kigger i Rigsrevisionens rapport, så står der på side 29, at det fremgår af lovbemærkningerne, at hovedparten af ejendommene skal have beregnet en ejendomsværdi, som ligger i underkanten af, og må ikke overstige, handelsprisniveauet. Dermed kan SKAT`s salgsstatistikker ikke bruges til at vurdere, om SKAT opfylder lovbemærkningernes krav til vurderingernes træfsikkerhed”. Alene dette burde være nok til at Kammeradvokaten kom frem til en anden afgørelse, siger Dennis Flydtkjær.

– Derudover fremgår det af side 17, at SKAT har skrevet til de regionale afdelinger, at man skal trække ekstra 10 procent fra i forhold til det niveau, som man ville lægge efter en forsigtig analyse af salgstallene. Derefter skriver de, at man dog skal undtage andelsboliger og andre beboelsesejendomme fra denne procentdel, fordi et forsigtigt vurderingsniveau erfaringsmæssigt giver mange klager fra andelsboligforeningerne, så de skal altså ikke have en 10 procent reduktion! Disse ejendomme blev altså vurderet på en anden måde end de øvrige erhvervsejendomme. Det er da tydeligvis noget, som ikke passer ind i lovgivningen, siger Dennis Flydtkjær.

– Når loven siger, at vurderingerne skal være i underkanten af salgspriserne, men at Skat har vurderet 41 procent af ejendomsvurderingerne for højt, så har man umiddelbart ikke overholdt loven. Man har også forskelsbehandlet, da man ikke har behandlet almindelige boliger og andelsboliger ens. Der er heller ikke i overensstemmelse med loven, siger Dennis Flydtkjær, der således forlanger en helt uafhængig domstolsvurdering af Skats ageren i sagen.

Rul til toppen