fbpx

DF: Brug for debat om kvindeundertrykkelsen i islam

Christiansborg, torsdag den 5. maj 2011/KE

PressemeddelelseDF: Brug for debat om kvindeundertrykkelsen i islam

Dansk Folkepartis ligestillingsordfører Pia Adelsteen ser med stor bekymring på den manglende debat om kvinders forhold indenfor islam. Den danske ligestillingsdebat er endt i en diskussion om tvangskvotering i bestyrelser og forbud mod frivillig sex mellem voksne. Trykkefrihedsselskabets konference den 8. maj om kvindens status i islam er en kærkommen anledning til at få en diskussion om kvindeundertrykkelsen i den islamiske verden, herunder også i de muslimske samfund i Danmark og resten af Vesten.

-Tvangsægteskaber, tilhylning, massiv seksuel såvel som mental undertrykkelse af kvinder, manglende lighed for loven (sharia-lov), barnebrude, halv arveret osv. Muslimske kvinder har i udgangspunktet en svagere juridisk og social position end mænd i alle muslimske samfund. Det er dybt bekymrende og skriger på handling fra regering og Folketing, der i det store og hele møder problemet med rungende tavshed, siger Pia Adelsteen.

-Den danske ligestillingsdebat er i det store og helt centreret om overklassekvinders krav om at få ret til bestyrelseskvoter uden nødvendigvis at være fagligt kvalificerede. I mellemtiden lider tusinder af kvinder i det danske samfund med muslimsk baggrund under ringere sociale forhold end alle andre kvinder. Det skyldes, at vi fra det danske samfunds side i det stille accepterer en massiv undertrykkelse af muslimske kvinder, fordi alt for mange køber forklaringen om, ”at sådan er deres kultur og det må ikke blande os i”. Dansk Folkeparti bifalder derfor til fulde, at Trykkefrihedsselskabet den 8. maj holder en international konference om kvindens status i islam, slutter Pia Adelsteen, og udtrykker håb om, at konferencen kan blive startskuddet på en fornyet debat om kvindens stilling i islam.

Rul til toppen