fbpx

DF – Danmarks kedeligste parti

Der burde næsten være valgkamp (eller næsten valgkamp) altid. For partierne kommer pludselig med en hel masse forslag om alt det gode, de gerne vil gennemføre. Det er nærmest ikke til at komme til for politiske udspil fra både regeringen og oppositionen.

På den baggrund virker Dansk Folkeparti lidt kedelige, må jeg indrømme. Vi mener det, vi hele tiden har ment.

Åbningsdebatten i Folketinget i dag har stået i velfærdens tegn. Der er mange gode takter fra mange partier i forhold til at give ikke mindst vores fælles sundhedsvæsen et løft. Det er rigtig godt. For selvom vi i dag har et langt bedre sundhedsvæsen end for 15-20 år siden, så er der stadig mange steder plads til forbedring.

Men i DF synes vi også, at det er vigtigt, at vi sikrer et løft af ikke mindst de økonomisk svagest stillede folkepensionisters økonomiske vilkår. Det savner jeg, at flere af de andre partier taler om på en dag som i dag. Men det bliver DF ved med at tale om og kæmpe for.

Der er også brug for, at vi fortsætter bestræbelserne for, at vi får flere betjente på gaderne. Mere nærpoliti. Mere og bedre grænsekontrol.

Vi synes også fortsat, at det er vigtigt med et Danmark i bedre balance. Også selvom statsministeren glemte det i sin åbningstale. Og det er ikke fordi, vi har noget imod København. Vi mener bare, at der er brug for fortsatte initiativer, herunder fortsat indflytning af statslige arbejdspladser og uddannelser fra de store byer til resten af landet, så vi netop får en bedre balance.

Det er for mig at se en klar tilståelsessag, når både Venstre og Socialdemokratiet her i 11. time inden valget pludselig vil bruge milliarder på at kompensere de kommuner, der har fået for få penge på grund af et defekt udligningssystem. Det forhandlede vi jo ellers om i foråret, hvor Venstre og Socialdemokraterne i sidste ende ikke ville være med til at lave et nyt og mere rimeligt udligningssystem. Lad os da lave et nyt og bedre system, der sikrer, at økonomisk udfordrede kommuner får mulighed for at opretholde et ordentligt serviceniveau. I stedet for blot at komme med lappeløsninger i 11. time.

Vi synes fortsat, at det er sund fornuft at gennemføre et paradigmeskift i udlændingepolitikken. At vi får en effektiv hjemsendelsespolitik, så flygtninge og migranter, der har fået hjælp i Danmark på midlertidig basis, reelt også vender hjem igen for at være med til at genopbygge deres fædreland i stedet for at blive i Danmark for altid. Jeg noterer med glæde, at statsminister Lars Løkke Rasmussen har givet udtryk for, at han deler denne ambition. Det er fremragende. Nu skal det så føres ud i livet. Og det skal ske her i efteråret. Det bliver godt.

Vi synes også fortsat, at vi skal sørge for, at alle danskere kommer med i opsvinget i stedet for at åbne endnu mere op for at hente mere og billigere udenlandsk arbejdskraft hertil fra Kina og Indien og andre steder.

Der er rekordmange udlændinge, der arbejder i Danmark. Mere end 20 % af Københavns befolkning er folk, der er født i udlandet. De økonomiske reformer, vi allerede har gennemført, har skabt et øget arbejdsudbud på mere end 40.000 personer. Der er mere end 100.000 ledige danskere. Der mangler over 10.000 praktikpladser. Der er mange, der arbejder på deltid, som gerne vil arbejde fuldtid, men ikke kan få lov til det. Danske virksomheder har i dag adgang til hele EU’s arbejdsmarked, hvor der er mere end 16,5 millioner ledige, og man har via beløbsordningen mulighed for at ansætte udlændinge fra tredjelande, blot lønnen er minimum 35.000 kr. om måneden.

Det beløb vil regeringen nu sætte ned til 27.500 kr. om måneden (incl. pension mv.). Men så er det jo ikke højtuddannede specialister, som beløbsordningen skal bruges til at hente hertil. Så er det jo også håndværkere og mange andre helt almindelige jobtyper, der er tale om. Og så kan disse udlændinge helt anderledes end i dag blive brugt til at udfordre danskere på deres løn- og arbejdsvilkår.

Det er den helt forkerte vej at gå. Det vil DF ikke være med til. Og det mener vi fortsat.

Lad os i stedet udnytte den økonomiske højkonjunktur til at få alle danskere med.

Og helt ærligt. Hvis nu regeringen er så bekymret for de danske virksomheders muligheder i den globale konkurrence, skulle man så ikke arbejde for, at EU kom briterne i møde og blev enige med dem om en blød Brexit-landing, sådan som premierminister Theresa May lægger op til? Dét vil lige præcis være i Danmarks interesse. Ikke mindst når vi nu ved, at analyser peger på, at Danmark på grund af vores store eksport til Storbritannien er et af de lande, der vil blive ramt allerhårdest, hvis briterne forlader EU uden en aftale.

 

Rul til toppen