fbpx

DF: Danskkundskaber skal skabes i børnehaven

Pressemeddelelse

DF: Danskkundskaber skal skabes i børnehaven

– Debatten om tosprogede børns dårlige danskkundskaber er blusset op igen – igen.

En netop offentliggjort rapport fra Pisa Etnisk viser, at tosprogede elever i Danmark klarer sig dårligere i skolen end tosprogede elever gør det i de øvrige nordiske lande.

Og den debat kan godt undre mig al den stund, at Dansk Folkeparti længe har gjort opmærksom på problemet og har taget initiativ til, at gøre noget ved det, siger familieordfører Ren&eacute Christensen, Dansk Folkeparti’

– På foranledning af DF er der jo netop tirsdag 29. marts blevet godkendt L 125, som omhandler krav om, at børn i tre års alderen, der mangler sproglige færdigheder, skal have obligatorisk sprogundervisning og stimulering allerede i børnehaven, siger Ren&eacute Christensen.

Pisa-rapporten viser med al ønskelig tydelighed, at der er brug for at gribe ind nu og her. Det kan ikke nytte, at tosprogede børn ikke kan tale dansk, når de begynder i skolen.

– Det må da også være til glæde for børnene selv, at de kan begå sig i folkeskolen og dermed få mulighed for at videreuddanne sig. Derfor undrer det mig også, at Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti stemte imod forslaget om obligatorisk sprogstimulering og –undervisning fra børnehavealderen, siger Ren&eacute Christensen.

Rul til toppen