fbpx

DF: Det er uacceptabelt at realkreditinstitutterne boykotter udlån i landdistrikterne

Christiansborg, tirsdag den 28. februar 2012/KBE

PressemeddelelseDF: Det er uacceptabelt at realkreditinstitutterne boykotter udlån i landdistrikterne

Dansk Folkepartis ordfører for landdistrikterne og øerne, Mette Hjermind Dencker, reagerer med forundring og afstandstagen over, at realkreditinstituttet BRF har besluttet at undlade at give lån til danskere, der ønsker at købe ejendomme på øen Årø. BRFs boykot af udlån på Årø afhænger ikke af låntagers økonomiske situation, men virker reelt som et forsøg på nedlukning af en dansk ø. Mette Hjermind Dencker kalder derfor ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), i samråd, for at få ham til at sætte ind mod ethvert systematisk tiltag til forhindring af realkreditudlån på de danske øer og i landdistrikterne.

– Det forekommer højst mærkværdigt og uforståeligt, at BRF Kredit åbent erkender, at der er områder i Danmark, hvor ellers kreditværdige danskere nu ikke længere kan få et realkreditlån, som det er tilfældet på den lille ø Årø. Det finder jeg dybt uacceptabelt, hvorfor jeg vil kalde ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen (S), i samråd i sagen for at få ham til at rette henvendelse til de danske realkreditinstitutter med henblik på at få stoppet en praksis, der reelt udsulter og på sigt lukker de danske landdistrikter og øer, siger Mette Hjermind Dencker.

– Det er for mig at se helt afgørende for de danske landdistrikters fremtid, at vi fra politisk hold sætter foden på bremsen overfor realkreditinstitutternes begyndende udsultning af landdistrikterne og får forklaret dem, at den adfærd bør ophøre nu. Jeg vil derfor bede ministeren for by, bolig og landdistrikter, Carsten Hansen, redegøre for, hvilke tiltag regeringen vil tage for at stoppe praksissen med ikke at låne penge ud til investering i fast ejendom på Årø og eventuelt andre landdistrikter og øer, siger Mette Hjermind Dencker.

Rul til toppen