fbpx

DF: Dobbelt statsborgerskab udhuler statsborgerbegrebet

Pressemeddelelse

DF: Dobbelt statsborgerskab udhuler statsborgerbegrebet

Dansk Folkepartis indfødsretsordfører og formand for Indfødsretsudvalget, Christian Langballe, erklærer sig stærkt utilfreds med, at partierne i Folketinget uden om DF netop har indgået en aftale om indførelse af dobbelt statsborgerskab.

– Dansk Folkeparti er ganske enkelt modstandere af dobbelt statsborgerskab. Statsborgerskabet udtrykker en loyalitets- og troskabserklæring i forhold til Danmark og en bundethed til det at være dansk og det at leve i Danmark. Statsborgerskabet udtrykker med andre ord, at Danmark er det land, som man vil kæmpe for og værne om. Denne loyalitet og troskab overfor landet kan man i sagens natur ikke dele ud på to lande. Vi anerkender, at der er danskerne, der rejser ud for at få en fremtid i et andet land og derfor får et statsborgerskab der. Vi anerkender også, at de danskere, der rejser ud, udmærket kan føle sig som danske. Samtidig mener vi principielt, at det er et valg, som den enkelte må træffe, hvor man altså må vælge imellem Danmark og det andet land, og dermed også vælge, hvor man vil være statsborger, siger Christian Langballe.

Christian Langballe erklærer sig særligt kritisk over for, at der i aftaleteksten om dobbelt statsborgerskab står følgende: ”Et bredt politisk flertal støtter derfor fuld accept af dobbelt statsborgerskab. En sådan adgang til dobbelt statsborgerskab vil fremme integrationen af mennesker fra alle steder i verden.”.

– Vi mener ikke, som andre partier åbenbart er rørende enige om, at statsborgerskabet er et integrationsværktøj, hvor statsborgerskabet først uddeles rundhåndet og integrationen så følger bagefter. Vi mener, at statsborgerskabet er en belønning, som kun gives til, der virkelig er ordentlig integreret. Også her gælder det, at statsborgerskabet udtrykker en loyalitets- og troskabserklæring i forhold til Danmark, og man derfor må være fuldt integreret for at opnå det, siger Christian Langballe.

Christian Langballe understreger, at det er Dansk Folkepartis holdning, at indførelsen af muligheden for dobbelt statsborgerskab er med til at devaluere og udvande betydning af at have et dansk statsborgerskab.

Rul til toppen