fbpx

DF er vrede over udsigt til støtte til Det Muslimske Broderskab

Pressemeddelelse

DF vrede over udsigt til støtte til Det Muslimske Broderskab

Det var under protest fra Dansk Folkepartis medlem af Institut for Flerpartisamarbejdes bestyrelse, Aia Fog, at Instituttet på sit seneste møde den 22. august 2011 besluttede at køre videre med overvejelser om også at tildele Det Muslimske Broderskab støtte fra den pulje på 3,5 mio. kr., som er afsat til demokratiudvikling i Ægypten i 2011-12.

– Jeg er dybt forundret over, at repræsentanter fra alle andre partier end Dansk Folkeparti, tilsyneladende er indforstået med, at Det Muslimske Broderskab, som blandt andet ikke vil acceptere en kvindelig eller en kristen præsident i Ægypten skal have støtte på lige fod med demokratiske bevægelser i Ægypten, siger Aia Fog.

Institut for Flerpartisamarbejde har udvalgt tre indsatslande nemlig Ægypten, Nepal og Bhutan og råder over 75 mio. kr. i fire år til demokratiudvikling. Instituttet er uafhængigt og selvejende og kan således disponere frit over midlerne. Medlemmerne er udpeget af de politiske partier, Dansk Ungdoms Fællesråd, Rektorkollegiet og en række NGO’ere.

– Det er uacceptabelt, at danske skatteyders midler risikerer at gå til et parti, som er imod kvinders ligestilling og som arbejder for at indføre en islamisk stat i Ægypten. Sådan en stat vil ikke være et hak demokratisk. Hvis Det Muslimske Broderskab vinder et demokratisk valg, risikerer vi, at det første Broderskabet gør, er at afskaffe demokratiet igen og indføre sharia-lovgivning, og det vil vi så have brugt danske skattepenge på at finansiere. Det er helt uacceptabelt, og Dansk Folkeparti har protesteret over beslutningen, siger Aia Fog, der har henvendt sig til partiets folketingsgruppe og anmodet dem om at gribe ind.

Rul til toppen