fbpx

DF: Forældreansvarsloven er god nok – administrationen halter

Christiansborg, den 23. marts 2010/kkb

Pressemeddelelse

DF: Forældreansvarsloven er god nok – administrationen halter

Dansk Folkepartis familieordfører, René Christensen, er rystet over, at Statsforvaltningen har bestemt, at en far til en syv-årig dreng, der tidligere har bortført barnet til Syrien, nu skal have uovervåget samvær med barnet.

– Forældreansvarsloven er god nok, men den bliver administreret helt forkert af Statsforvaltningen. Formålet med loven var blandt andet at give barnet ret til både en mor og en far. Det mål synes jeg vi har nået, men der har desværre været en række eksempler på, at Statsforvaltningen har truffet besynderlige beslutninger. Derfor må ministeren se på om medarbejderne ved Statsforvaltningen har de kompetencer, der skal til for at kunne løse de her besværlige sager, siger René Christensen.

René Christensen understreger, at ikke to sager om forældremyndighed og samvær er ens og derfor er det vanskeligt at indrette lovgivningen på en måde, der præcist tager højde for alle tænkelige situationer.

– Det er derfor, at lovgivningen er formuleret i runde vendinger som, at barnets tarv skal varetages osv. Men jeg forstår ikke, hvordan Statsforvaltningen kan kommen frem til, at barnets tarv varetages bedst ved at give en far, der tidligere har bortført barnet til Syrien, adgang til uovervåget samvær med barnet. Det har i hvert fald aldrig været hensigten med loven, understreger René Christensen.

René Christensen vil derfor nu bede justitsminister Lars Barfoed om at redegøre for, hvordan han har tænkt sig at få sikre en administration af forældreansvarsloven, der lever bedre op til lovens intentioner.

– Vi vil ikke fortsat acceptere, at loven administreres så stedmoderligt. Hvis det er mangel på kompetencer i statsforvaltningen, der er problemet, så må det løses. Jeg ser frem til at vi omsider kan få forældreansvarsloven til at fungere efter hensigten, siger René Christensen.

Rul til toppen