fbpx

DF forlanger afklaring i misbrugssag på plejehjem

Christiansborg tirsdag den 26. juni 2012/KBE

PressemeddelelseDF forlanger afklaring i misbrugssag på plejehjem

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard, reagerer med stor undren over en sag fra plejehjemmet Nybodergården, hvor en 90-årig kvindelig dement beboer adskillige gange er blevet udsat for seksuelle overgreb fra en mandlig beboer på stedet, uden at de pårørende er blevet informeret af plejehjemmet. Karin Nødgaard vil derfor rejse sagen overfor socialminister Karen Hækkerup (S) og bede hende indskærpe overfor plejehjem, at seksuelle overgreb skal stoppes øjeblikkeligt og at pårørende inddrages i sagerne og uden tøven.

– Det handler i bund og grund om tillid, når vi overlader vores forældre og andre pårørende til et offentligt plejehjem i tryg forvisning om, at plejehjemmet vil tage vare på vores ældres trivsel. Det duer derfor ikke, at man kan erfare i medierne, at en dement 90-årig kvinde gentagne gange udsættes for overgreb af en mandlig beboer, uden at plejehjemmet får standset misbruget og samtidig undlader at informere de pårørende, siger Karin Nødgaard.

– Jeg vil rette henvendelse til socialminister Karen Hækkerup (S), som bedes redegøre for, hvilke indberetningsregler plejehjemsledere og ansatte skal følge, når beboere på plejehjem i Danmark udsættes for seksuelle overgreb. Jeg vil samtidig bede socialministeren kommentere de informationer, der er fremkommet i den konkrete sag, hvor ledelsen ikke ønskede at orientere de pårørende, hvorefter personalet indberettede det anonymt, siger Karin Nødgaard.

Rul til toppen