fbpx

DF: Forligspartier skal inddrages i debat om forsvaret

Pressemeddelelse

DF: Forligspartier skal inddrages i debat om forsvaret

Forsvarsminister Nick Hækkerup (S) har netop foreslået, at Forsvarsministeriet og Forsvarskommandoen skal slås sammen.

– For nogen tid siden meldte forsvarsministeren ud, at det danske luftrum skulle patruljeres af andre landes fly, og han har lagt op til, at værnepligten suspenderes. Desuden mener forsvarsministeren, at der skal spares en milliard kroner mere end tidligere aftalt på forsvaret.

Der er kort sagt kommet en række udmeldinger fra ministeren om grundlæggende strukturændringer i forsvaret. Det rimer ikke med, at vi i øjeblikket befinder os midt i en 5-årig forligsperiode, siger Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup.

– Hvis ministeren ønsker grundlæggende ændringer i forsvaret, må drøftelserne foregå i forligskredsen med henblik på, at eventuelle ændringer bliver udført i næstkommende forligsperiode, understreger hun.

Det nuværende forlig udløber først i 2014, – så der er god tid til at tage nogle debatter.

Marie Krarup mener, at det ingen steder hører hjemme at ville lave omfattende ændringer midt i en forligsperiode, ligesom det heller ikke hører nogen steder hjemme blot at informere forligskredsen om tankerne.

– Forligspartierne skal naturligvis inddrages i drøftelserne, med mindre forsvarsministeren i virkeligheden ønsker at bryde forliget siger Marie Krarup.

Rul til toppen