fbpx

DF: Fremtidssikret trafikaftale

Christiansborg, torsdag den 21. marts 2013

PressemeddelelseDF: Fremtidssikret trafikaftale

Dansk Folkepartis trafikordfører, Kim Christiansen, udtrykker tilfredshed med dagens trafikaftale, der indeholder initiativer for 3,5 milliarder kroner. Han betegner den som et afbalanceret bud på, hvordan Danmarks trafikproblemer løses i fremtiden, og han glæder sig over, at såvel biltrafikken som den kollektive trafik er blevet tilgodeset.

”Dansk Folkeparti ønsker ikke særbehandling til forskellige transportformer, men lægger stor vægt på, at privatbilisme og offentlig transport kan supplere hinanden, og at der findes et alternativ til bilen. Det opnår vi blandt andet ved at forbedre togdriften mellem de større danske byer”, siger Kim Christiansen.

Han udtrykker ligeledes glæde over beslutningen om etablering af en motorvejsstrækning fra Herning til Holstebro, Dette er udover de 3,5 milliarder, og vil styrke den regionale udvikling i det midt- og vestjyske område.

”I takt med udviklingen i retning af centralisering af væsentlige funktioner som f.eks. sygehuse er det vigtigt, at infrastrukturen tager højde for de øgede afstande og tillader hurtig fremkommelighed. Det gælder ikke mindst i Vestjylland, hvor borgerne ofte har længere afstande til livsvigtige funktioner og uddannelse. Her vil motorvejen dække et behov, som længe har eksisteret”, siger Kim Christiansen.

”Trafikaftalen dækker en meget bred palet og er et godt udgangspunkt for den fremtidige planlægning af projekter”, siger Kim Christiansen, der også hæfter sig ved den nye bane til Aalborg Lufthavn samt Havnepakken som væsentlige landvindinger.

Rul til toppen