fbpx

DF glæder sig over satspuljens løft på psykiatriområdet, mænds sundhed samt kvinder med bivirkninger efter HPV vaccinen

Christiansborg, torsdag den 28. november 2013

Pressemeddelelse

DF glæder sig over satspuljens løft på psykiatriområdet, mænds sundhed samt kvinder med bivirkninger efter HPV vaccinen

Mange gode tiltag er sikret ved dette års satspulje specielt på psykiatriområdet, hvor de fleste penge er sat af.

– Jeg glæder mig især over indsatsen for børn og unge, som skal sikres en hurtigere afklaring samt bedre visitering i forbindelse med deres psykiske lidelse, siger Liselott Blixt, der også ser frem til mindre tvang på de psykiatriske afdelinger.

Liselott Blixt har i forbindelse med forhandlingerne om satspuljen fået sikret en bevilling til det nye Center for Mænds Sundhed. Baggrunden er, at forskellen i middellevetid mellem de mindst og de mest privilegerede mænd i dag er 10 år. For 25 år siden var forskellen blot 5,5 år. Samtidig lever mænd væsentligt kortere tid end kvinder, og den ubalance skal nu forsøges rettet op.

– I Dansk Folkeparti er vi rigtigt glade for, at vi har kunnet hjælpe til med at etablere det nye Center for Mænds Sundhed, som vil skabe mere viden om mænds valg af livsstil og hjælpesøgende adfærd. En viden som kan styrke kommunernes sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende indsatser målrettet mænd. Det er selvfølgelig hver enkelt mands frie valg, hvordan han vil leve. Men som politikere bærer vi et medansvar for at skabe de bedste rammer for et godt liv i fællesskab med andre, siger Liselott Blixt, der finder det dybt bekymrende at mænd dør alt for tidligt.

Et initiativ, der kom på i sidste øjeblik, er ”opsamling og formidling af viden vedr. HPV vaccinens bivirkninger”.

– Vi har de sidste par uger hørt forfærdelig mange historier om kvinder, som har fået svære bivirkninger efter HPV vaccinen, det skærer i hjertet og vi bliver nødt til at sikre et tilbud til patienter, pårørende og sundhedspersoner, samt sikre en opsamling af mønstre og særkende i indberetningerne, så vi alle bliver klogere på konsekvenserne og kan handle derefter, siger Liselott Blixt, som håber det hurtigt sættes i gang.

Rul til toppen