fbpx

DF kalder Ole Sohn i samråd om Amagerbank-skandalen

Pressemeddelelse

DF kalder Ole Sohn i samråd om Amagerbank-skandalen

Dansk Folkepartis erhvervsordfører, Hans Kristian Skibby, kalder erhvervsminister Ole Sohn i samråd efter en advokatundersøgelse af Amagerbanken har vist, at den tidligere bestyrelse og direktion i Amagerbanken efter alt at dømme har handlet ansvarspådragende, ligesom undersøgelsen påviser, at den eksterne revision har handlet i strid med god revisionsskik.

– Det er meget alvorlige anklager mod bankens tidligere ledelse og revision, der bliver rettet i den uvildige advokatundersøgelse, der lægger op til både et retsligt og politisk efterspil, siger Hans Kristian Skibby, der derfor har kaldt erhvervsministeren i samråd.

På samrådet skal ministeren redegøre for regeringens stillingtagen til advokatundersøgelsen og fortælle om og hvordan staten skal gennemføre et retsligt efterspil.

– Amagerbankens direktion har jo pådraget både aktionærer, kunder med indlån i banken og den danske stat tab, som de pågældende også bør gøres juridisk ansvarlige for. Derfor vil jeg have Ole Sohn til at give håndslag på, at der igangsættes et retsligt efterspil over for direktion, så der også kan placeres et strafferetligt ansvar i sagen, siger Hans Kristian Skibby.

Rul til toppen