fbpx

DF: Kritik af fælles forældremyndighed er noget sludder

Christiansborg, mandag den 26. marts 2012

PressemeddelelseDF: Kritik af fælles forældremyndighed er noget sludder

Dansk Folkepartis ordfører for social- og forældreansvarsloven, Ren&eacute Christensen, står uforstående overfor den kritik Dansk Socialrådgiverforening de seneste dage har sendt af sted mod den nye forældreansvarslov. Rundspørge blandt landets socialrådgivere peger på, at forældreansvarsloven gør børn til tabere i skilsmissesager.

– At forældreansvarsloven tager udgangspunkt i fælles forældremyndighed, er netop et meget positivt tiltag. Før 2007 gav man ofte pr. automatik forældreretten til moderen, hvilket førte til en lang række konflikter, som hverken børn eller forældre kunne være tjent med. Den nye lov fokuserer på barnets behov frem for forældrenes. Den fastholder forældrene i det fælles ansvar, som det jo altså er, når to mennesker får et barn sammen, siger Ren&eacute Christensen.

Han har hæftet sig ved, at formanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post, ved flere lejligheder har påpeget, at forældre ofte fortsætter skænderierne efter en skilsmisse, og derfor har hun konkluderet, at ordningen med fælles forældremyndighed ikke fungerer.

– Det er noget sludder. Børn har ret til begge de forældre, som har valgt at sætte dem i verden. Forældreansvarsloven skal altid tage udgangspunkt i barnet, også i Statsforvaltningen. Så er det op til fagfolk,blandt andre socialrådgivere, at komme med en faglig vurdering af sager, hvor der kan være problemer med den ene eller begge forældre. De skal vejlede forældrene, så de kan opnå aftaler. Bettina Post må altså gribe i egen barm, og se på sine socialrådgiverkollegaer, hvis hun mener, at der er for mange sager, hvor skilsmissebørn ikke får den fagligt kvalificerede sagsbehandling, som der er brug for, siger Ren&eacute Christensen.

Rul til toppen