fbpx

DF med i ny aftale, som skal sikre, at boligområder ikke udvikler sig til at blive parallelsamfund

Der er gennem de senere år blevet gennemført en lang række tiltag for at gøre op med ghettoer og parallelsamfund i Danmark. Dansk Folkeparti ønsker selvsagt at forstærke indsatsen mod ghettoer og parallelsamfund og er derfor naturligvis en del af de politiske aftaler, der er lavet, for at opnå netop dette.

Senest er der i dag indgået en aftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative og Liberal Alliance, som skal sikre, at boligområder, der står på kanten til at udvikle sig til parallelsamfund, får nye redskaber til at sikre en mere blandet beboersammensætning. Vi vil stoppe udviklingen henimod, at et boligområde bliver et parallelsamfund, inden det sker.

Med aftalen indføres der bl.a. obligatorisk fleksibel udlejning, som giver fortrinsret til boligsøgende i arbejde og uddannelse, strammere regler for kommunal anvisning og mulighed for strategisk nedrivning til fremme af byudvikling i de såkaldte forebyggelsesområder.

Dansk Folkepartis boligordfører, Alex Ahrendtsen udtaler følgende:

”Dansk Folkeparti støtter ambitionen om at have blandede boligområder, men forudsætningen for dette er, at tilstrømningen fra Menapt-landene bringes til ophør. Vi noterer med tilfredshed, at aftalen skal genforhandles, hvis tilstrømningen stiger.”

Læs evt. mere om aftalen på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Rul til toppen