fbpx

DF: Minister må indskærpe overfor skoleledere, at kristendommen er del af folkeskolens formålsparagraf

Christiansborg, mandag den 19. december 2011/kalo

Pressemeddelelse DF: Minister må indskærpe overfor skoleledere, at kristendommen er del af folkeskolens formålsparagraf

Dansk Folkepartis uddannelsesordfører, Alex Ahrendtsen, tager nu den omsiggribende udelukkelse af kristendommen i flere af landets folkeskoler op med undervisningsminister Christine Antorini. Ministeren må ifølge Alex Ahrendtsen indskærpe overfor landets skoleledere, at kristendommen er en integreret del af den danske kulturarv, som skal formidles jævnfør folkeskolens formålsparagraf.

”Det kan ganske enkelt ikke være sandt, at formidlingen af viden om kristendommen skal gøres afhængig af den enkelte skoleleders frygt eller mod i forhold til at hævde den danske kultur overfor eksempelvis islam. Jyllands-Posten kunne i går berette om de vidt forskellige tilgange til de danske juletraditioner, der er en umistelig del af den danske kulturarv, rundt omkring på de danske skoler”, siger Alex Ahrendtsen og fortsætter:

”Mens man på nogle skoler som følge af misforstået tolerance undlader at lade eleverne afsynge julesalmer eller gå i kirke, står andre skoleledere heldigvis fast. Men tilfældigheder skal ikke afgøre, om skolerne lever op til folkeskolens formålsparagraf, ifølge hvilken ”eleverne skal gøre fortrolige med dansk kultur og historie”. Derfor er det også vanvid, når enkelte skoleledere hævder, at det skulle være ”forkyndende” at lade eleverne synge julesalmer”, siger Alex Ahrendtsen.

Alex Ahrendtsen efterlyser mod og mandshjerte hos de danske skoleledere:

”Skolelederne må bringes til at forstå, at folkeskolen ikke handler om deres tilfældige luner og deres forhold til deres egen kultur, men at de reelt har et kald i forhold til at videreformidle den danske kultur og historie. Og her er juletraditionerne en integreret del af den danske selvforståelse og stolthed”, siger Alex Ahrendtsen.

Rul til toppen