fbpx

DF raser over høj NOx afgift der betyder tab af arbejdspladser

Christiansborg, tirsdag den 29. november 2011/KBE

PressemeddelelseDF raser over høj NOx afgift der betyder tab af arbejdspladser

Dansk Folkepartis forsknings- og videnskabsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, udtrykker dyb undren og vrede over, at den røde regering midt i en krisetid vil indføre en uhørt stor NOx afgift, der med stor sikkerhed vil føre til, at Aalborg Portland må rykke sin produktion ud af Danmark. Jens Henrik Thulesen Dahl vil rejse problematikken overfor skatteminister Thor Möger Pedersen (SF) for at få en forklaring på, at regeringen vil femdoble NOx afgiften og derved risikere at lukke 500 danske arbejdspladser på Aalborg Portland i det i forvejen kriseramte Nordjylland, samt gøre ubodelig skade på gartnerierhvervet.

– Det er påfaldende, at den nye røde regering har proklameret, at den vil kickstarte væksten i dansk økonomi, når det eneste, den hidtil har gjort er, at hæve de i forvejen høje danske skatter og afgifter, hvilket fører til øget arbejdsløshed. Helt galt er det i forhold til NOx afgiftsforhøjelsen på 500 procent, der uden tvivl vil føre til, at danske arbejdspladser i hundredvis vil blive flyttet til udlandet som følge af den ufatteligt høje afgiftsstigning, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

– Dansk økonomi er ramt af en økonomisk recession, arbejdsløsheden stiger og mange firmaer placerer deres investeringer i fjernøsten. Det betyder, at det sidste, der er brug for i den nuværende krise, er et erhvervsfjendtligt klima, der tvinger gartnerier, cementproducenter og andre energiintensive erhverv ud af landet og til lande, hvor der ingen miljøkrav er. Den røde regerings brandbeskatning af erhvervslivet gavner ikke miljøet, men skader derimod beskæftigelsen, hvorfor vi i Dansk Folkeparti vil kæmpe med næb og kløer mod femdoblingen af NOx afgiften, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Rul til toppen