fbpx

DF: Reform af læreruddannelsen er en sejr for børnene

Christiansborg, fredag den 1. juni 2012/LO

Pressemeddelelse

DF: Reform af læreruddannelsen er en sejr for børnene

Dansk Folkepartis forskningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, erklærer sig godt tilfreds med den brede aftale om en reform af læreruddannelsen, som DF, V, K og regeringen netop er blevet enige om. Blandt andet indeholder aftalen skrappere krav i forhold til at kunne blive optaget på læreruddannelsen, og aftalen betyder også, at der bliver stillet større faglige krav til de lærerstuderende.

– Der er tale om en klar styrkelse af læreruddannelsen, der kommer kommende lærere og, ikke mindst, vores børn til gode. Når alt kommer til alt, så handler det at gå i skole om at tilegne sig færdigheder, så man kan klare sig godt i livet. Nu bliver lærerne så at sige klædt bedre på til at klæde vores børn på, og det kan man kun glæde sig over, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Jens Henrik Thulesen Dahl peger desuden på, at det er et klart DF-aftryk på aftalen, at almendannelsen styrkes.

– Det vil sige, at kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab kommer i fokus og får sin egen selvstændige eksamen. Det betyder, at lærerne også bliver i stand til at klæde børnene på, når det gælder de værdier og den viden, som er nødvendige for at kunne blive en del af det danske samfund. Kort sagt mener jeg, at reformen af læreruddannelsen er en sejr for vores børn. For det store kompetenceløft, som lærerne får, betyder en bedre skolegang for det enkelte barn, der får meget mere med sig i rygsækken, når han eller hun forlader folkeskolen, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Derudover har Dansk Folkeparti sikret, at der kommer mere god musik i skolerne.

– Der skal være mindre falsk blokfløjte og mere kvalificeret undervisning, så børnene rent faktisk får noget ud af musikundervisningen. Derfor bliver samarbejdet mellem professionshøjskolerne og musikkonservatorierne styrket, så de lærerstuderende gennem deres studie og de nuværende lærere gennem efteruddannelse får et højere musikfagligt niveau, siger Jens Henrik Thulesen Dahl.

Rul til toppen