fbpx

DF: Regeringen vil ofre 1000-vis af job

Pressemeddelelse

Regeringen vil ofre 1000-vis af job

5,6 milliarder kroner..! Så voldsomme udgifter vil regeringen skubbe over på danske virksomheder og borgere i sit energioplæg.

Det er en alt for voldsom målsætning, som vil ende med at koste arbejdspladser samt gøre det endnu dyrere at være dansker. Og det er ikke vores ambition, understreger Dansk Folkepartis klima- og energiordfører, Mikkel Dencker.

Han er skuffet over den røde regerings bulldozer-politik og opfordrer til at tænke energipolitik i en mere social sammenhæng.

– Vi har ikke brug for at vælte milliardstore udgifter ned over erhvervslivet i en krisetid. Det vil koster tusindvis af job. Eksempelvis de enorme afgiftsstigninger på NOx (kvælstofilte) vil blive femdoblet fra fem- til 25 kr. pr. kilo, Blandt andet Aalborg Portland oplyser, at afgiften vil betyde, at 300 mister deres job.

Desuden vil fjernvarmekunderne i det nordjyske område, som Aalborg Portlands produktion genererer fjernvarme til, skulle betale markant mere for varmen – oveni stigende el-priser.

Det vil gå ud over de økonomisk svage i samfundet. Blandt andet pensionister bliver tvunget til at spares på lyset, økonomiseres med tv-kikkeri og skrues ned for varmen.

Derfor vil DF ‘nøjes’ med en økonomisk ramme for klimaforhandlingerne på tre mia. kr. samt se på mulighederne for at skrue ned for ambitionsniveauet.

Også gartnerierne frygter, at regeringens afgiftspolitik vil ramme erhvervet meget hårdt og også her koste tusindvis af arbejdspladser.

Og så skal vi have droppet regeringens planer om at forbyde oliefyr. Hvis danskere tvinges til at skifte til andre varmekilder og påføres store investeringer i nye varmeanlæg, f.eks. varmepumper, kan det blive svært få privatøkonomien til at hænge sammen.

Det gælder især i udkantsområder, hvor boligerne generelt er lavt prissat. Her kan man ikke bare lige belåne huse til finansiering af en omlægning af energiforsyningen, understreger Mikkel Dencker.

Rul til toppen