fbpx

DF: Socialchefer skal tage ansvar i sager om overgreb mod børn

Christiansborg, fredag den 20. januar 2012

PRESSEMEDDELELSE

DF: Socialchefer skal tage ansvar i sager om overgreb mod børn

Dansk Folkepartis familieordfører, Mette Hjermind Dencker, beder nu socialministeren tage fat i landets kommunale socialchefer og sørge for, at samtlige indberettede sager om mistanke om incest og overgreb mod børn bliver anmeldt til politiet. Der har været en række sager om overgreb på børn, hvor det har vist sig, at sagerne er blevet forsinkede, fordi de sociale myndigheder ikke har grebet ind i tide. Senest var det sagen fra Rebild, hvor kommunen havde ignoreret henvendelser fra en skoleleder og en pædagog.

– Vi kan i Dansk Folkeparti naturligvis ikke bare sidde overhørig, socialchefer på den måde er indirekte medvirkende til, at overgreb mod børn ikke bliver stoppet. Det er jo det de gør, når de negligerer henvendelser fra lærere, pædagoger eller andre fagfolk, som omgås børnene til daglig. Det er de sociale chefer som sidder med det overordnede ansvar, og muligheden for at ændre på arbejdsgange og regler, og derfor må det også i sidste ende være disse chefer, som skal stilles til ansvar når det bliver bevist, at en kommune har svigtet et barn, siger Mette Hjermind Dencker.

Hun har stillet en række spørgsmål til socialminister, Karen Hækkerup (S), hvor hun beder ministeren redegøre for, hvor udbredt problemet med oversete anmeldelser om overgreb mod børn er i kommunerne.

– Det er cheferne for de sociale forvaltninger, som bærer ansvaret for, at der bliver taget hånd om samtlige anmeldelser om overgreb mod børn. Det må være deres ansvar, at informere de ansatte i afdelingen om, at der ikke må være hullet i det netværk, som skal beskytte udsatte børn og unge.

– Det er efter straffelovens § 141 strafbart ikke at gøre, hvad der står i ens magt for at forebygge eller afværge en forbrydelse, der indebærer fare for menneskers liv eller velfærd, som man har kendskab til. Denne afværgepligt gælder altså også de sociale chefer. Det må være derfor være muligt, at gå ind og straffe de socialchefer som har siddet med ansvaret i en afdeling, hvor man ikke tager en anmeldelse alvorligt, siger Mette Dencker.

– Jeg vil gerne have en drøftelse af, hvorvidt det skal være uden konsekvenser for offentlige chefer, at ignorere så alvorlige henvendelser, der medfører, at et barn bliver misbrugt gennem flere år. Det skal naturligvis være politiet som tager stilling til det strafferetslige, men de seneste mange sager tyder på, at der er en række chefer i det offentlige system, som har svigtet alle disse børn. Det må ikke ske, og det må ministeren gøre noget ved, slutter Mette Hjermind Dencker

Rul til toppen