fbpx

DF: Socialministeren må redegøre for omsorgssvigt i Helsingør Kommune

Christiansborg, fredag den 21. september 2012/KBE

PRESSEMEDDELSE

DF: Socialministeren må redegøre for omsorgssvigt i Helsingør Kommune

Dansk Folkepartis socialordfører, Karin Nødgaard, reagerer med forbløffelse over, at Helsingør kommune har undladt at reagere på en borgerhenvendelse om mistanke om et omsorgssvigtet barn fra en kendt, socialt belastet familie, med den begrundelse, at Den Sociale Ankestyrelse forbød kommunen at aflægge uanmeldt besøg hos familien. Karin Nødgaard vil nu rette øjeblikkelig henvendelse til socialminister Karen Hækkerup (S) for at få en forklaring på, hvilke retningslinjer der skal følges af såvel kommune som Ankestyrelse.

– Jeg retter nu øjeblikkelig henvendelse til socialminister Karen Hækkerup (S) i sagen om den omsorgssvigtede dreng i Helsingør kommune, for at få hendes faglige vurdering af oplysningerne fra Helsingør Kommune om, at Den Sociale Ankestyrelse for to år siden har givet Helsingør Kommune afslag på at følge op på en sag, hvor der var mistanke om at et barn led overlast i en familie, hvor der i forvejen var tvangsfjernet seks børn, siger Karin Nødgaard.

– Jeg vil som opfølgning på den meget triste sag om kommunalt omsorgssvigt i Helsingør kommune, som kan skyldes den Social Ankestyrelses fejlagtige indgriben, bede socialminister Karen Hækkerup (S) oplyse, om en kommune skal respektere et afslag om opfølgning fra Den Sociale Ankestyrelse, når kommunen får meddelelse fra en borger, om at et barn mistrives i en familie bosiddende i kommunen. Jeg vil endvidere bede ministeren uddybe, om der bør være ekstra fokus fra såvel Den Sociale Ankestyrelse som fra kommunen på en familie, som i forvejen har fået tvangsfjernet seks børn, når en kommune modtager et tip om, at der i familien befinder sig endnu et barn, selvom barnet ikke er registreret i Folkeregisteret, siger Karin Nødgaard.

Rul til toppen