fbpx

DF: Stop DONGs energifjendske forretningsmoral

Christiansborg, mandag den 15. februar 2010

Pressemeddelelse

DF: Stop DONGs energifjendske forretningsmoral

Dansk Folkepartis klima- og energiordfører, Per Dalgaard, er fortørnet over, at DONG endnu en gang har fået lov til, at stikke en kæp i hjulet for udvindingen af billig og klimavenlig energi. Han beder nu klima- og energiministeren gribe ind.

Det er det forbrugerejede Hjørring Varmeforsyning, som må opgive at etablere et anlæg, som er baseret på geotermi – varmt vand, som hentes op 1,5 km nede i jorden. DONG har eneretten på udnyttelsen af den danske undergrund, og de forlanger, at blive parter i alle geotermi projekter. Fordi DONG forlanger en så stor økonomisk bid af kagen, kan det ikke betale sig for det lille varmeforsyningsværk, at udnytte det varme vand fra undergrunden. Andre varmeværker har haft samme oplevelse.

– Det er meget besynderligt, at en statslig virksomhed modarbejder et ministeriums hensigtserklæring, om at Danmark skal være uafhængig af fossile brændstoffer, så snart som muligt. Det er en noget underlig forretningsmoral, sådan at tilsidesætte statslige, meget fornuftige mål, siger Per Dalgaard.

Han vil nu tage kontakt til klima- og energiminister, Lykke Friis, V, og bede hende gøre rede for, hvordan man kan få sat skub i flere geotermiprojekter på landets små varmeforsyningsværker.

– Det er da halsløs gerning, at billig og fornuftig energi går til spilde på grund af alt for stive reguleringer, siger Per Dalgaard.

Rul til toppen