fbpx

DF: Straffen for dyremishandling skal skærpes

Pressemeddelelse

DF: Straffen for dyremishandling skal skærpes

Så skete det igen. Dyreværnet modtog henvendelse om misrøgt af hunde i en kennel i nordjyske Aars. 14 hunde var groft misrøgtet og blev efterfølgende fjernet fra kennelen af politiet.

De var angrebet af orm, havde store åbne sår og kunne dårligt gå på grund af lange, uklippede negle.

Dyreværnet – Foreningen Til Værn For Værgeløse Dyr, har nu taget sig af staklerne.

Nævnte misrøgt blev afsløret den 30. januar i år. Det er skønt at vide, at hundene med god omsorg alle kommer sig. Men historien melder intet om ejeren og de konsekvenser, som dennes misrøgt afstedkommer…

Nu må der gribes ind.

-DF stod bag et spørgsmål til justitsministeren så sent som 17. oktober 2011, hvor ministeren blev spurgt, om han kunne oplyse antallet af afsagte domme vedrørende dyremishandling de seneste tre år og hvor mange sager, der er endt med frakendelse af retten til at have med dyr at gøre.

Svaret var ikke ligefrem opløftende – eller dækkende for den sags skyld, siger Dansk Folkepartis dyrevelfærdsordfører, Dennis Flydtkjær.

Der blev i 2008 til 2010 idømt 40 rettighedsfrakendelser.

Det tal skal ses på baggrund af, at der i perioden 2009-2011 blev foretaget 2.392 anmeldelser om overtrædelse af dyreværnsloven.

Det resulterede i 1.878 sigtelser – og altså 40 rettighedsfrakendelser.

Rigsadvokaturen, hvorfra tallene kommer, har ingen statistik over anmeldelser af dyremishandlinger.

– Jeg ved godt at der er tale om en verserende sag, hvor der endnu ikke er afgivet dom. Men det er en sag, jeg vil følge tæt. For jeg mener, at man i sådan en sag bør frakende personen (her kennel ejeren) retten til at have med dyr at gøre, men sådan går det næppe.

Mit bud på en afgørelse er, at det ikke sker. Personen vil i stedet blive idømt en bøde og muligvis en betinget dom, og kan så ellers, hvis han har lyst, købe hunde igen dagen efter.

Sagen fra Aars viser med al ønskelig tydelighed, at der skal strammes op. Det er alt for sjældent, man bruger dyreværnslovens §29, som giver mulighed for at fratage folk retten til at have med dyr at gøre, siger Dennis Flydtkjær.

For cirka 14 dage siden blev der afsagt dom i en sag fra Sønderjylland. Her havde et kæreste par prøvet aflive deres hund ved at skære halsen over på den, og inden den var død smidt den i affaldsskakten i den ejendom de boede i. Hunden faldt flere etager ned i en affaldscontainer. Et par dage senere blev den afkræftede men stadig levende hund fundet i kælderen stærkt lidende med brækket ben og et dybt sår i halsen.

Gerningsmændene er ikke engang blevet frakendt retten til at have med dyr at gøre.

Hvis frakendelse af retten til at have med dyr at gøre ikke praktiseres i denne type sager, hvornår så, spørger Dennis Flydtkjær, der nu vil fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, som skal sikre, at man i højere grad bruger denne mulighed.

40 tilfælde på tre år er ganske enkelt for lidt set i forhold til alle de grusomme dyremishandlinger der foregår.

Rul til toppen