fbpx

DF til transportministeren: Vejlegaarden har krav på at få sin post bragt ud

Christiansborg, mandag den 6. august 2012/KBE

PressemeddelelseDF til transportministeren: Vejlegaarden har krav på at få sin post bragt ud

Dansk Folkepartis transportordfører, Kim Christiansen, reagerer med harme på oplysningerne om, at Post Danmark nægter at omdele post til Restaurant Vejlegaarden, hvilket også ifølge juridiske eksperter er et klokkeklart brud på postloven. Kim Christiansen vil derfor rejse sagen overfor transportminister Henrik Dam Kristensen (S), som øjeblikkeligt må beordre Post Danmark til at genoptage udbringningen af post til Restaurant Vejlegaarden i overensstemmelse med postloven.

– Det er ganske enkelt helt uantageligt, når Post Danmark ikke følger sine egne love og undlader at udbringe post til Restaurant Vejlegaarden. Det danske overenskomstsystem er en ting for sig, som på ingen måde rangerer over dansk lov. Et offentligt firma, som Post Danmark, kan derfor ikke bare sætte sig ud over landets love og undlade at omdele post til nogle af sine kunder, fordi en tilfældig fagforening presser dem til det, siger Kim Christiansen, der øjeblikkeligt vil tage kontakt til transportminister, Henrik Dam Kristensen, for at få hans forklaring på miseren.

– Transportminister Henrik Dam Kristensen (S) er den øverste politisk ansvarlige for, at Post Danmark overholder sine forpligtelser i forhold til den danske lovgivning. Det tangerer således embedssvigt, når transportministeren endnu ikke har beordret Post Danmark til at overholde landets love. Det er selvklart, at Henrik Dam Kristensen må komme med en endog usædvanlig god forklaring på sit embedssvigt og straks få igangsat postomdelingen, hvis ikke han selv vil risikere juridiske konsekvenser som følge af Post Danmarks klokkeklare lovbrud, siger Kim Christiansen.

Rul til toppen