fbpx

DF til udenrigsministeren: Svenskerne må redegøre for stigende antisemitisme

Christiansborg, onsdag den 27. januar 2010/KE

Pressemeddelelse

DF til udenrigsministeren: Svenskerne må redegøre for stigende antisemitisme

Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen reagerer med stor alvor på ny rapport om hadeforbrydelser, som viser, at skånske jøder er udsat for massive overgreb fra især muslimske unge i regionen. I 2009 blev der anmeldt 79 hadforbrydelser mod jøder i Skåne, hvilket er en fordobling på et år. Derfor vil Søren Espersen bede udenrigsminister Per Stig Møller rette henvendelse til svenskerne og bede dem om en redegørelse.

”Jeg finder det urovækkende og dybt bekymrende, at den stigende muslimske antisemitisme synes at have slået dybe rødder lige på den anden side af Øresundsbroen, hvor befolkningsudviklingen går så stærkt, at hele 29 procent af borgerne i Malmø er født udenfor Sverige, som det fremgår af Kristeligt Dagblad i dag. Konsekvenserne af den massive muslimske indvandring er åbenbart, at svenske jøder nu er ekstremt udsatte for forfølgelse, hvilket er helt uacceptabelt, hvorfor Per Stig Møller må bede svenskerne om en redegørelse for omfanget af antisemitismen i Sverige” siger Søren Espersen.

”I dag på Auschwitzdagen er det vigtigt at ihukomme, at staters passivitet overfor antisemitisme kan få meget alvorlige konsekvenser, som vi så det i tredivernes Tyskland. Det er især bekymrende, at en ikke ubetydelig del af de muslimske indvandrere tager deres konflikter med til Norden, når de ellers beder om asyl tilsyneladende for at opnå fred og beskyttelse mod overgreb. Det er derfor afgørende, at vi får en fri og åben diskussion om, hvordan vi løser problemerne med den stigende antisemitisme, så Norden ikke ender som et helle for disse alvorlige tendenser,” siger Søren Espersen.

Rul til toppen