fbpx

DF: Venstreorienteret skolepolitik har fejlet

Pressemeddelelse

DF: Venstreorienteret skolepolitik har fejlet

En netop offentliggjort og meget omfattende undersøgelse, som Danmarks Statistik netop har offentliggjort, viser, at venstrefløjens uddannelsespolitik har spillet fallit. Det mener Dansk Folkepartis uddannelses- og kulturordfører Alex Ahrendtsen.

Undersøgelsen viser bl.a., at akademikerbørn klarer sig mere end tre gange bedre end børn, hvis forældre alene har taget grundskolen.

Dermed er det helt uden diskussion venstrefløjens pædagogik, derhar fejlet.

– Det må nu stå klart for enhver, at folkeskolen skal til at tænke i rammer, myndighed og disciplin.Folkeskolen er blevet en skole for de stærke, mens børn, der har brug for faste rammer,bliver svigtet, siger Alex Ahrendtsen.

– Det erjo ikke tilfældigt, at to ud af tre børn fra ikke-boglige hjem klarer sig så dårligt i folkeskolen. Det er ganske enkelt venstrefløjens skyld, fordi den har vægtet pædagogiske eksperimenter højere end kundskaber og disciplin.

Venstrefløjens spillen fallit i Folkeskolen bliver yderligere understreget af, at undersøgelser har vist, attre affire folkeskolelærere (75 procent!)stemmer rødt. Alenefire af 10lærere stemmer på SF, siger han.

Og det er ikke kun i Danmark, de røde lovgivere og lærere spiller fallit:

I Tyskland klarereksempelvis grundskolerne sig meget dårligere i de nordlige, venstreorienterede delstater end i de sydlige, borgerligt orienterede.Også selvom sidstnævnte er billigere..!

Folkeskolens opgave er at give grundlæggende kundskaber. Deseneste 10 år har VOK rettet op på disse ting under vilde protester fra Danmarks Lærerforening og venstrefløjen. Nu må vi gå skridtet videre og forlange, at de pædagogiske eksperimenter standser. De er til skade for vore børn.

– Vi har postet uanede resurser i pædagogisk forskning, og folkeskolen leverer stadig ikke varen.Nu må vi have rettet op på de misforhold.

På tirsdag den6. decemberskal jeg til møde med undervisningsminister Christine Antorini. Her vil jeg tage sagen op med hende, lover Alex Ahrendtsen.

Rul til toppen