fbpx

DF: Ventetidsloft skal sætte en stopper for lange sagsbehandlingstider

Christiansborg, mandag den 1. april 2013/LO

Pressemeddelelse

DF: Ventetidsloft skal sætte en stopper for lange sagsbehandlingstider

Dansk Folkepartis handicapordfører, Karina Adsbøl, finder det uacceptabelt, at borgere skal vente i lang tid på at få afgjort deres sag af Det Sociale Nævn. Blandt andet kan Avisen.dk fortælle om en borger, der måtte vente et år og ni måneder, før dennes sag blev afgjort, og så ved borgeren endda endnu ikke, om kommunen vil acceptere nævnets afgørelse.

– Det er helt urimeligt, at borgere skal vente så lang tid på at få afgjort sager om eksempelvis tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med at passe et sygt barn eller økonomisk støtte til at indrette boligen, så for eksempel en rullestol kan køre rundt inden døre, siger Karina Adsbøl.

Hun foreslår derfor et ventetidsloft. Derudover vil hun rette henvendelse til socialminister Karen Hækkerup (S) for at høre, hvad ministeren vil gøre ved problemet med de lange ventetider.

– Det er klart, at vi skal have bragt ventelisterne ned, men vi skal også sikre os, at kommunerne i højere grad træffer afgørelser, så vi ikke oplever så mange sager, hvor borgerne får medhold. Kommunerne skal oftere få det rigtigt første gang. Derfor vil jeg spørge ministeren til, hvordan hun vil sikre en højere kvalitet i kommunernes sagsbehandling, siger Karina Adsbøl.

Rul til toppen